Il-fieldworks u l-proġetti għall-5 sena

BIEX NASSESSJAW IL-FIELDWORK AĦJAR:
(A) Kif nistgħu nieħdu l-ikbar benefiċċju mill-Fieldwork? – niżżel id-dokument <><>
(B) L-Elaborazzjoni tal-Kriterji tal-Assessjarniżżel id-dokument <><><>

_____________________________________________________________________

L-EWWEL PARTI TAL-ĦAMES SENA – (bejn Ottubru u Jannar):
FIELDWORK: Dan il-fieldwork huwa obbligatorju u jrid jitlesta fal-aħħar ta’ Jannar; il-fieldwork notes jiġu pprovduti u mqassma lill-iskejjel mill-EAU)

 

(għall-istudenti Maltin) ŻJARA F’RAĦAL TAS-SAJJIEDA b’referenza għat-turiżmu – Marsaxlokk – ara l-fieldwork notes <><><>

  (għall-istudenti Għawdxin) ŻJARA F’RAĦAL TAS-SAJJIEDA b’referenza għat-turiżmu – Marsalforn – ara fieldwork notes <><><>

______________________________________________________________________

IT-TIENI PARTI TAS-SENA (bejn Frar u Ġunju):
Bejn Frar u l-aħħar tas-sena skolastika l-għalliema jistgħu jagħżlu li jaħdmu kif ġej:
(a) jew jagħmlu t-tieni fieldwork: ara hawn isfel għall-għażla ta’ fieldwork
(b) jew jagħmlu proġett – ara l-gwida u l-lista ta’ proġetti: ikklikkja hawn <><><>
(c) jew taħlita – filwaqt li l-klassi kollha tagħmel il-fieldwork, x’uħud mill-istudenti jaħdmu fuq proġett u jagħmlu preżentazzjonijiet quddiem sħabhom.

Għat-tieni fieldwork l-istudenti jistgħu jagħżlu wieħed minn dawn:

 

ŻJARA SAL-BELT QADIMA TAL-IMDINA – niżżel il-fieldwork notes <><><>

 

 

ŻJARA SAL-BELT MARITTIMA TAL-BIRGU – niżżel il-fieldwork notes <><><>

  ŻJARA SAĊ-ĊITTADELLA T’GĦAWDEX – niżżel il-fieldwork notes aġġornati <><><>
IL-LISTA TAL-PROĠETTI GĦALL-ĦAMES SENA – ara l-gwida u l-lista ta’ proġetti: ikklikkja hawn <><><>

 

 

Leave a Reply