il-fieldworks u l-proġetti għas-6 sena

BIEX NASSESSJAW IL-FIELDWORK AĦJAR:
(A) Kif nistgħu nieħdu l-ikbar benefiċċju mill-Fieldwork? – niżżel id-dokument <><>
(B) L-Elaborazzjoni tal-Kriterji tal-Assessjarniżżel id-dokument <><><>

_____________________________________________________________________

ĊIRKOLARI  DCM 012 – Fieldwork għas-Sitt Sena Primarja 2016 – niżżel iċ-ċirkolari <>

_____________________________________________________________________

L-EWWEL PARTI TAS-SITT SENA PRIMARJA – (bejn Ottubru u Jannar)
FIELDWORK: Dan il-fieldwork għandu jinħadem mill-istudenti kollha tas-Sitt Sena u għandu jitlesta sal-aħħar ta’ Jannar; l-assessjar isir mill-għalliem/a u għandu 20% tal-marka tal-eżami ta’ nofs is-sena. Il-fieldwork notes ser jiġu pprovduti lill-istudenti mill-EAU u ser jitqassmu fl-iskejjel matul l-ewwel ħmistax t’Ottubru.

 

ŻJARA FIL-BELT VALLETTA niżżel il-fieldwork notes (MALTI)   <><><>
niżżel il-fieldwork notes (ENGLISH)<><><>

 

______________________________________________________________________

IT-TIENI PARTI TAS-SITT SENA – (bejn Frar u Ġunju):
Bejn Frar u l-aħħar tas-sena skolastika l-istudenti u l-għalliema jistgħu jagħżlu li jaħdmu kif ġej:
(a) jew jagħmlu t-tieni fieldwork: ara hawn isfel għall-għażla ta’ fieldwork
(b) jew jagħmlu proġett – ara l-gwida u l-lista ta’ proġetti: ikklikkja hawn <><><>
(c) jew taħlita – filwaqt li l-klassi kollha tagħmel il-fieldwork, x’uħud mill-istudenti jaħdmu fuq proġett u jagħmlu preżentazzjonijiet quddiem sħabhom.

Għat-tieni fieldwork l-istudenti jistgħu jagħżlu sit wieħed minn Ħaġar Qim u l-Imnajdra jew il-Ġgantija. Dawn in-noti ġew aġġornati Diċembru 2017. 

_____________________________________________________________________

IL-LISTA TAL-PROĠETTI GĦAS-SITT SENA – ara l-gwida u l-lista ta’ proġetti: ikklikkja hawn <><><>

 

 

 

 

Leave a Reply