L-Aħħar Avviżi bl-Aħħar INFORMAZZJONI

Featured

(l-iktar riċenti ssibuhom in-naħa ta’ fuq)

  • 7.11.2014MAPPA TAL-GŻEJJER MALTIN: għandek mappa kbira tal-gżejjer Maltin fil-klassi? Jekk le ibgħat email fuq: tony.pace.2@ilearn.edu.mt  ħalli tagħmel arranġamenti biex takkwista l-mappa b’xejn għall-użu waqt il-lezzjonijiet tiegħek.
  • 1.11.2014 – FIELDWORK IEĦOR GĦAR-RABA’ SENA: Għall-benefiċċju tal-istudenti Għawdxin tar-4 Sena li, bejn Frar u Ġunju jagħżlu li jaħdmu fuq it-tieni fieldwork, inħadem fieldwork alternattiv li faċilment isir fil-lokalità fejn jattendu skola l-istudenti stess. Il-fieldwork jismu: INTERVISTI MA’ NIES LI JAĦDMU FIL-LOKALITÀ TAGĦNA. Niżżel il-fielwork notes minn hawn <><><>  
  • 21.10.2014 – Bidla fil-ħin tal-eżami tal-kitba fl-Istudji Soċjali: il-ħin tal-eżami tal-kitba fl-Istudji Soċjali kemm fil-karta ta’ Nofs is-Sena kif ukoll fl-Annwal se jkunu ta’ siegħa u mhux ta’ siegħa u kwart - ara ċikolari DCM 180 <><><> 
  • Għajnuniet lill-għalliema: Għal kwalunkwe diffikultà jew talba għal sapport fil-klassi/skola dwar l-implimentazzjoni ta’ dan is-sillabu, ibagħtu email fuq: tony.pace.2@ilearn.edu.mt.

De Valette jew La Valette?

de-valetteX’suppost niktbu, de Valete jew La Valette? Tajjeb wieħed ikun jaf dawn il-fatti:

  1. Il-Gran Mastru nnifsu kien jiffirma Jehan de Valete imma fl-ortografija moderna din inħobbu niktbuha Jean de Valette (ara d-dokument iktar ‘l isfel)
  2. Sorsi miktuba bl-idejn (manuskritti) u anke ipprintjati, iġibu ismu bħala De Valette jew Di Valletta;
  3. Fl-ebda sors primarju miktub fi żmienu ma nsibu La Valette jew La Valletta.
  4. Il- ‘la’ ġiet miżjuda meta kienet issir referenza għall-belt li beda jibni hu fl-1566, jiġifieri Valletta; bil-mod il mod, il-popolin beda jirreferi għall-Gran Mastru bħala La Valette; dan però ma ġarax qabel is-Sbatax-il-Seklu.
de-valette-signature-sDan id-dokument ġentilment mgħoddi lilna mis-Sa Maroma Camilleri, jurina firma awtentika tal-Gran Mastru. Il-firma taqra: Jehan de Valete. Għalhekk, l-isem tiegħu, illum għandna dejjem niktbuh:  JEAN DE VALETTE. (riċerka ta’ Ms Joanne Spiteri)
(Informazzjoni  u dokument mibgħuta lilna mis-Sa Maroma Camilleri, Senior Assistant Librarian, Librerija Nazzjonali ta’ Malta – April 2014)

SSAR – feedback by Year 5 teachers

These are the final results of the evaluation about SSAR (Social Studies Assessment Reorganization). The research was carried out among all Year 5 teachers teaching in state primary schools. A total of 66 teachers participated in the evaluation. For comments posted by Year 5 teachers and SMTs re SSAR, visit Fronter VLE, EOs subject rooms, Social Studies Primary.

 
1. SSAR is helping me attain Social Studies Learning Outcomes more efficiently.
qt-1
2. The reduction of seven Learning Outcomes has resulted in less stress during Social Studies lessons.
qt-2
3. Previous to SSAR the Year 5 syllabus was very loaded; now it is not.
qt-2
4. Since the fieldwork exercise has been allocated 20% of the global half-yearly mark, teachers and students are giving more importance to educational outings.
Qt-3
5. I did not find any difficulty to mark the fieldwork exercise.
qt-5
6. The fieldwork directives/notes distributed by the department were a great help to us teachers.
 qt-6

7. My students are enjoying the research they are doing in connection with the project.

qt-7
8. The idea of the project being assessed out of a maximum of 20 marks was a good one.
qt-8
9. My students did not encounter any difficulty to choose a project title.
qt-9
10. SSAR is boosting Social Studies teaching.
qt-10