L-Aħħar Avviżi bl-Aħħar INFORMAZZJONI

(l-iktar riċenti ssibuhom in-naħa ta’ fuq)

 • Għat-3 Sena – Aġġornament tal-Fieldworks tas-Simar, l-Għadira u Wied il-Lunzjata: tistgħu tniżżlu l-worksheets aġġornati mill-paġna tat-3 Sena (2016)
 • Għas-6 Sena: Il-fieldwork notes għas-Sitt Sena Primarja dwar Ħaġar Qim-Mnajdra u l-Ġgantija issa qegħdin fuq il-websajt. Infakkrukom illi l-appuntamenti jistgħu jibdew isiru.  Ara ċ-Ċirkolari DCM 012 dwar il-fieldwork fil-Park Arkeoloġiku ta’ Ħaġar Qim u fit-Tempji tal-Ġgantija: niżżel iċ-ċirkolari DCM 012 <><><>
 • Għat-3 Sena – Aġġornament tal-Fieldworks tas-Simar, l-Għadira u Wied il-Lunzjata: tistgħu tniżżlu l-worksheets aġġornati mill-paġna tat-3 Sena jew minn hawn <><><><><>    
 • Għas-snin kollha – Il-Feedback tal-għalliema – Fi Frar 2015 l-għalliema kollha ġew mitluba jagħtu r-reazzjonijiet tagħhom dwar is-sillabu aġġornat tal-Istudji Soċjali. (a) ara r-riżultati tas-survey hawnhekk <><><>  (b) ara l-kummenti tal-għalliema dwar is-sillabu tal-Istudji Soċjali aġġornat <><><>
 • Sejħa għall-FEEDBACK (reazzjonijiet): niżżel formola apposta fejn tista’ tibgħatilna r-reazzjonijiet tiegħek għar-riorganizzazzjoni fis-sillabi tal-Istudji Soċjali – niżżel il-formola minn hawn <><><><>
 • Għas-snin kollha mit-3 sas-6 Sena: KIF NIEĦDU L-IKBAR BENEFIĊĊJU MILL-PROĠETT TAL-ISTUDJI SOĊJALI – FAQs (frequently asked questions) – niżżel id-dokument <><><>
 • Għas-snin kollha mit-3 sas-6 Sena: L-RLOs (Reusable Learning Objects), JISTGĦU JIBDEW JINTUŻAW – sensiela ta’ logħob interattiv li żgur għandhom jgħinuna nagħmlu lezzjonijiet iktar interessanti. Kif insibuhom malajr? Imxi skont id-dokument “Sillabu u Żvilupp“; idħol fil-Fronter, mur fil-paġna TODAY u fitter RLOs (Reusable Learning Objects). Fittex Social Studies u s-sena li tixtieq. Sib it-titlu tal-RLO li għandek bżonn. Innota li l-RLOs għadhom mhumiex iffinalizzati u tistgħu issibu diffikultajiet biex tħaddmuhom.
 • Għas-snin kollha mit-3 sas-6 Sena: BIEX NASSESSJAW IL-FIELDWORK AĦJAR – (A) Kif nistgħu nieħdu l-ikbar benefiċċju mill-Fieldwork? – niżżel id-dokument <><>  (B) L-Elaborazzjoni tal-Kriterji tal-Assessjar – niżżel id-dokument <><>
 • Għas-6 Sena: FIELDWORK – ara ċ-Ċirkolari DCM 001 dwar il-fieldwork fil-Park Arkeoloġiku ta’ Ħaġar Qim u fit-Tempji tal-Ġgantija – niżżel iċ-ċirkolari <><><>
 • Għas-6 Sena: FIELDWORK: ŻJARA SAL-PARK ARKEOLOĠIKU TA’ ĦAĠAR QIM U L-IMNAJDRA – fieldwork li jista’ jsir mill-istudenti tas-Sitt Sena biex bih jissodisfaw l-obbligi tagħhom għat-tieni semester. Il-marka ta’ dan il-fieldwork (minn massimu ta’ 20 marka) hija parti mill-assessjar annwali. Dan il-fieldwork sar b’kollaborazzjoni mal-aġenzija HERITAGE MALTA. Nirringrazzjaw lil Ms Jennifer Bugeja u lis-Sur Joseph Bonniċi għall-għajnuna tagħhom biex seta’ sar u biex jiġi evalwat dan id-document. Niżżel il-fieldwork notes minn hawn <><><>
 • Għas-6 Sena: FIELDWORK: ŻJARA FIT-TEMPJI TAL-ĠGANTIJA – fieldwork li jista’ jsir mill-istudenti tas-Sitt Sena biex bih jissodisfaw l-obbligi tagħhom għat-tieni semester. Il-marka ta’ dan il-fieldwork (minn massimu ta’ 20 marka) hija parti mill-assessjar annwali. Dan il-fieldwork sar b’kollaborazzjoni mal-aġenzija HERITAGE MALTA. Nirringrazzjaw lil Ms Jennifer Bugeja u lis-Sur Joseph Vella għall-għajnuna tagħhom biex seta’ sar u biex jiġi evalwat dan id-document.  Niżżel il-fieldwork notes minn hawn <><><>
 • Għall-5 Sena: AĠĠORNAMENT – S5.2 MIT-TEMPJI PREISTORIĊI GĦALL-KATIDRALI – L-għalliema tal-5 sena li qegħdin jaħdmu fuq il-blokka S5.2 huma mitluba jinnutaw aġġornament li sar riċenti. Niżżel l-aġġornament <><><> (N.B. Il-websajt u l-worksheets ġew aġġornati).
 • Għall-5 Sena: MILL-GĦERIEN GĦALL-ISKYSCRAPERS – vidjow edukattiv għall-għalliema u l-istudenti tal-5 sena li qegħdin jaħdmu fuq il-blokka ta’ tagħlim S5.3. Ara l-vidjow <><><>
 • Għat-3 Sena: FIELDWORK MADWAR L-ISKOLA – adattat għal studenti bi bżonnijiet speċjali – niżżel il-fieldwork notes <><><>
 • Għall-5 Sena: MIT-TEMPJI GĦALL-KATIDRALI – vidjow edukattiv għall-għalliema u l-istudenti tal-5 sena li qegħdin jaħdmu fuq il-blokka ta’ tagħlim S5.2. Ara l-vidjow <><><>
 • Għall-klassijiet kollha: MAPPA TAL-GŻEJJER MALTIN: għandek mappa kbira tal-gżejjer Maltin fil-klassi? Jekk le ibgħat email fuq: anthony.farrugia.4@ilearn.edu.mt  ħalli tagħmel arranġamenti biex takkwista l-mappa b’xejn għall-użu waqt il-lezzjonijiet tiegħek.
 • Għar-4 Sena: FIELDWORK IEĦOR GĦAR-RABA’ SENA: Għall-benefiċċju tal-istudenti Għawdxin tar-4 Sena li, bejn Frar u Ġunju jagħżlu li jaħdmu fuq it-tieni fieldwork, inħadem fieldwork alternattiv li faċilment isir fil-lokalità fejn jattendu skola l-istudenti stess. Il-fieldwork jismu: INTERVISTI MA’ NIES LI JAĦDMU FIL-LOKALITÀ TAGĦNA. Niżżel il-fielwork notes minn hawn <><><>  
 • Għall-klassijiet kollha: Bidla fil-ħin tal-eżami tal-kitba fl-Istudji Soċjali: il-ħin tal-eżami tal-kitba fl-Istudji Soċjali kemm fil-karta ta’ Nofs is-Sena kif ukoll fl-Annwal se jkunu ta’ siegħa u mhux ta’ siegħa u kwart ara ċikolari DCM 180 <><><> 
 • Għall-klassijiet kollha: Għajnuniet lill-għalliema: Għal kwalunkwe diffikultà jew talba għal sapport fil-klassi/skola dwar l-implimentazzjoni ta’ dan is-sillabu, ibagħtu email fuq: tony.pace.2@ilearn.edu.mt.

Fieldworks fil-Ġgantija u Ħaġar Qim (is-6 Sena)

Bħalissa għaddej eżerċizzju ta’ aġġornament tal-fieldwork notes tat-Tempji tal-Ġgantija u ta’ Ħaġar Qim u l-Imnajdra.

L-eżerċizzju qiegħed isir flimkien ma’ Heritage Malta u jibbaża ruħu fuq il-feedback illi ħadna s’issa mingħand l-għalliema u mingħand l-uffiċjali ta’ Heritage Malta.

Il-fieldwork notes aġġornati jittellgħu fuq il-websajt iktar ‘il quddiem.

Anton Farrugia
Ġunju 2015

SS reorganization – the teachers’ feedback

feedback-2Read about the findings of  a survey held among teachers in February 2015. One hundred and fifty seven (157)  teachers answered the questionnaire.

View the results of the questionnaire <><><><>
__________________________________________________________________

Read also the comments added by teachers about the Social Studies reorganization of September 2014: read the comments here <><><><>

Sejħa għal FEEDBACK (reazzjonijiet)

feedbackBiex inkomplu nkunu ta’ servizz billi nipprovdu riżorsi validi u adegwati għat-tagħlim tal-Istudji Soċjali, qegħdin nitolbu għal reazzjonijiet (feedback) mill-għalliema dwar ir-riorganizzazzjoni li daħlet fis-seħħ mis-sena skolastika 2014-15 (Settembru 2014). Niżżel il-formola tal-feedback minn hawn, imliha, ikteb il-kummenti li tħoss li għandek tgħaddi u ibgħatha fuq: tony.pace.2@ilearn.edu.mt mill-iktar fis possibbli. Grazzi bil-quddiem.

(A) Formola tal-feedback (dokument word) li fuqha tista’ tagħti r-reazzjonijiet tiegħek:  niżżel il-formola minn  hawn <><><><><>

(B) Il-Kummenti li qegħdin jidħlulna: aqra l-kummenti li qegħdin jibagħtulna l-għalliema dwar ir-riorganizzazzjoni fl-Istudji Soċjali: ikklikkja hawn biex taqra l-kummenti li qegħdin jidħlulna <><><><>