Riżorsi għall-Ħames Sena Primarja
(N.B. L-eżamijiet ta' nofs is-sena u annwali għandhom ikunu bbażati BISS fuq il-kontenut li jinsab fil-worksheets ta' dil-paġna u d-dokument 'sillabu, ħiliet u suġġerimenti għall-iżvilupp tal-ħiliet').
 Xi NOTI u riżorsi oħra li jidhru hawn qegħdin hemm għall-qari u r-riċerka tal-istudenti biss u m'għandhomx jintużaw għal skop ta' assessjar.
IĊ-ĊIVIKA

ħajr lil Ms Marthese Mugliett għax-xogħol fuq id-dokumenti li jidhru f'dil-paġna

Ċ5.1 Niċċelebraw
  il-ħiliet

worksheets

 

 
Ċ5.1.1 nidentifikaw iċ-ċelebrazzjonijiet prinċipali li niċċelebraw fid-djar tagħna

worksheet <>

   
Ċ5.1.2 għaliex iċ-ċelebrazzjonijiet huma importanti fil-ħajja tagħna

worksheet <>

   
Ċ5.1.3 nidentifikaw iċ-ċelebrazzjonijiet prinċipali li jsiru fl-iskejjel tagħna worksheet <>    
Ċ5.1.4 nidentifikaw u nesploraw ir-raġunijiet għala jsiru ċ-ċelebrazzjonijiet prinċipali fil-komunitajiet tagħna (il‑belt jew raħal tagħna) kif ukoll fil-pajjiż tagħna worksheet <> /
stampa Int WB >
   
Ċ5.1.5 Nesploraw l-importanza ta' waħda miċ-ċelebrazzjonijiet nazzjonali worksheet <>  

l-Otto Settembre <>

         
Ċ5.2 Ġimgħa fil-Ħajja Tiegħi
  il-ħiliet

 

 

 
Ċ5.2.1

Inżommu djarju mifrux fuq sebat ijiem u fih nimmarkaw b'simboli differenti  (a)  xi attivitajiet li għamilna bħala dmir u oħrajn li ħadna bi dritt. (b) ix-xogħol u l-ħin liberu; attivitajiet edukattivi fl-iskola u oħrajn barra mill-iskola

worksheets

 

video: drittijiet u dmirijiet <>

Ċ5.2.2 nesploraw ir-relazzjoni bejn ix-xogħol u d-dmirijiet b'rifrenza għall-ħajja tal-istudent

worksheets

   
Ċ5.2.3 nesploraw u niddiskutu d-dritt bażiku tal-Edukazzjoni li għandhom it-tfal tad-dinja kollha

worksheets /
stampa Int WB

   
Ċ5.2.4 nesploraw il-mixja edukattiva tipika għall-istudent Malti

worksheets

   
Ċ5.2.5 nikklassifikaw u nagħmlu differenza bejn l-attivitajiet li jżommuna f'saħħitna u dawk li jitfgħulna saħħitna lura

worksheets

   
         
Ċ5.3 Nilagħbu      
  il-ħiliet  

 

 
Ċ5.3.1 Nidentifikaw il-logħob ta' barra u l-logħob ta' ġewwa li jħobbu jilagħbu l-istudenti tagħna worksheet <>    
Ċ5.3.2

Nirriċerkaw dwar il-Logħob Olimpiku

worksheet <>    
Ċ5.3.3 nagħmlu differenza bejn il-logħob li nsegwu fuq il-mass media u l-logħob li nipprattikaw aħna worksheet <>    
Ċ5.3.4

l-istudenti jisimgħu bil-logħob tradizzjonali Malti u jiskopru mill-ġdid żewġ logħbiet tradizzjonali Maltin

worksheet <>    
Ċ5.3.5 nidentifikaw xi benefiċċji li nistgħu nakkwistaw permezz tal-logħob worksheet <>    
         
IL-ĠEOGRAFIJA
Ġ5.1 It-Turiżmu u x-Xogħol
  il-ħiliet

worksheets

 

 
Ġ5.1.1 Għaliex it-turiżmu huwa importanti għalina worksheet <> NOTI <> video: It-Turiżmu
Ġ5.1.2 Nidentifikaw xogħlijiet (jobs) marbuta direttament mat-turiżmu, u xogħlijiet oħrajn marbuta indirettament mat-turiżmu worksheet <>    
Ġ5.1.3 Nidentifikaw modi kif aħna l-istudenti nistgħu niġbdu iktar turisti lejn pajjiżna worksheet <> NOTI <>  
Ġ5.1.4 Għalfejn jiġu t-turisti worksheet <>    
         
Ġ5.2 Ninvestigaw Pajjiż Barrani
  il-ħiliet

 

 

 
Ġ5.2.1 permezz tal-internet ninvestigaw pajjiż barrani tal-għażla tal-istudenti worksheet <>    
Ġ5.2.2 norganizzaw l-informazzjoni miġbura worksheet <>    
Ġ5.2.3 inqabblu l-pajjiż li għażilna mal-Gżejjer Maltin worksheet <>  

video: Id-Deżert

Ġ5.2.4 inqabblu l-istili ta' ħajja tan-nies tal-pajjiż barrani mal-istili ta' ħajja tal-poplu Malti u Għawdxi worksheet <>    
Ġ5.2.5 Nikkomparaw iż-żewġ pajjiżi permezz ta' kitba fittizja worksheet <>    
         
Ġ5.3 Is-Sajd u l-Akkwakultura
  il-ħiliet

 

 

 
Ġ5.3.1 Is-sajjieda u l-inġenji tal-baħar li nużaw għas-sajd worksheet <> NOTI <>  
Ġ5.3.2 Nesploraw xi diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom is-sajjieda worksheet <>   ara l-video: il-kwoti fis-sajd għal-lampuki u t-tonn <>
Ġ5.3.3 Is-sajd għal-lampuki worksheet <> NOTI <>  
Ġ5.3.4 L-irħula fil-Gżejjer Maltin marbuta mas-sajd worksheet <>    
Ġ5.3.5 Is-sajd bil-qasba u b'opri żgħar tal-baħar bħala passatemp worksheet <>    
Ġ5.3.6 l-akkwakultura

worksheet <>

NOTI <>

 
L-ISTORJA
S5.1 Il-Bliet Qodma Maltin
  il-ħiliet

worksheets

 

videos

S5.1.1 Nagħrfu fejn jiġu fuq mappa l-bliet il-qodma tal-Imdina, il-Birgu u ċ-Ċittadella; insibu evidenza tal-importanza strateġika li kellhom dawn il-bliet qodma fil-passat worksheet <>

Noti oħra:
Il-Kottonera <>

Il-Birgu 1   |   Il-Birgu 2
L-Imdina 1   |   L-Imdina 2
Iċ-Ċittadella 1  |  Iċ-Ċittadella 2

S5.1.2 Nidentifikaw aspetti li nbidlu u oħrajn li baqgħu l-istess fil-bliet il-qodma worksheet <>    
S5.1.3 Nagħrfu l-postijiet ta' nteress li nsibu fil-bliet il-qodma worksheet <>

Noti oħra:
Il-Birgu <>
Iċ-Ċittadella <>
L-Imdina <>

 
S5.1.4 Nesploraw mill-inqas belt qadima waħda permezz ta' fieldwork trip u fil-proċess nippruvaw nimmaġinaw kif kienet il-ħajja f'dawk iż-żminijiet medjevali worksheet <>    
S5.1.5 L-importanza tal-bliet il-qodma fil-passat meta nqabbluha mal-preżent worksheet <>    
         
S5.2 Mit-Tempji Preistoriċi għall-Katidrali
  il-ħiliet

 

 

 
S5.2.1 Il-bniedem minn dejjem kellu xi forma ta’ twemmin; insibu eżempji tat-tipi prinċipali ta’ postijiet ta' qima mibnija mill-Maltin mill-Preistorja sal-lum worksheet <>    
S5.2.2 Nesploraw u jkollna esperjenza ta' post ta' qima antik worksheet <>    
S5.2.3 Ninnutaw bidliet u kontinwità fil-postijiet ta’ qima worksheet <>    
S5.2.4

Nidentifikaw post ta' qima tal-lum u nagħmlu riċerka storika dwaru

worksheet <>    
S5.2.5 Nidentifikaw modi kif nistgħu nikkonservaw u nirrestawraw il-postijiet ta' qima worksheet <>    
         
S5.3 Mill-Għerien għall-Iskyscrapers
  il-ħiliet

 

 

videos

S5.3.1 Nirriċerkaw dwar il-progress li sar fid-djar matul iż‑żminijiet u nifhmu li d-djar m'humiex kollha l-istess madwar id-dinja worksheet <>  

preżentazzjoni <>
video: id-djar <>

S5.3.2 Nirriċerkaw dwar postijiet ta' kenn oħrajn minbarra d-djar worksheet <>    
S5.3.3 Inqabblu l-metodi li bihom kienu jinbnew id-djar Maltin fil-passat mal-metodi li jintużaw illum worksheet <>    
S5.3.4 Nesploraw xi materjal li llum nużaw fil-bini tad-djar tagħna worksheet <>    
         
A L-Ewwel FIELDWORK      
  Marsaxlokk - ir-Raħal tas-Sajjieda ara l-fuljett <>   Marsaxlokk  - ara video li jdawrek skont ir-rotta li għandek tieħu waqt il-fieldwork
(1) L-Ewwel Parti <>
(2) It-Tieni Parti <>
  Marsalforn - ir-Raħal tas-Sajjieda ara l-fuljett <>    
         
B It-Tieni FIELDWORK      
  L-Imdina (fieldwork notes) niżżel <>    
  Il-Birgu (fieldwork notes) niżżel <>    
  Iċ-Ċittadella (fieldwork notes) niżżel <>