Category Archives: Proġetti

Lista ta’ proġetti fl-Istudji Soċjali għall-iskejjel Primarji

San Martin – Ġewż, Lewż, Qastan, Tin

Il-11 ta’ Novembru huwa Jum San Martin. Għallem lill-istudenti l-għanja tradizzjonali ĠEWŻ, LEWŻ, QASTAN, TIN, KEMM INĦOBBU ‘L SAN MARTIN.

It-taqbiliet bil-Malti li jinsabu fil-pubblikazzjoni TAQBIL U GĦANJIET issa ġew kollha rrekordjati. Wieħed jista’ jismagħhom fuq il-YouTube billi jidħol fil-link: http://primarysocialstudies.skola.edu.mt/schoolnet/taqbiliet.htm.
Għal kull taqbila ssibu l-għanja kantata mill-Kor Kreattiv tal-Iskola Primarja ta’ Ħal Safi, verżjoni bil-mużika biss u anke partitura bil-kordi għall-kitarra.

Nursery Rhymes immużikati

TAQBILIET (Nursery Rhymes bil-Malti) huwa proġett mibdi mill-Kindergarten Assistants tal-iskola Primarja tal-Furjana (Kulleġġ San Ġorġ Preca) taħt il-gwida tal-Kap tal-Iskola s-Sur Miceli. Fl-ewwel fażi tal-proġett inħareġ ktieb b’ġabra ta’ taqbiliet (nursery rhymes) bil-Malti għall-użu tal-kindergarten u l-klassijiet tas-snin bikrin.

Bosta minn dawn in-Nursery Rhymes bħalissa qegħdin jiġu immużikati u irrekordjati fuq MP3s minn Tony Pace Uffiċjal Edukattiv.

Tista’ tisma’ n-Nursery Rhymes minn din il-blog stess inkella ikklikkja hawn: ikklikkja >>>>>>>>>>>>>

Riżorsi 5 Sena

Riżorsi għall-5  Sena:
sensiela ta’ riżorsi adattati għall-5 sena primarja fi tliet sezzjonijiet:
(a) sezzjoni KUN AF – issibu noti bażiċi li jkopru s-sillabu uffiċjali tal-5 Sena kollu;
(b) sezzjoni TAĦRIĠ – taħriġ marbut mas-sillabu tal-5 sena
(ċ) RIŻORSI / PREŻENTAZZJONIJIET – numru ta’ preżentazzjonijiet powerpoint li jikkumplimentaw il-lezzjonijiet tal-5 sena    FITTEX >>>>>>>>
ĦAJR LIS-SUR ETIENNE VELLA, SKOLA PRIMARJA GĦAJNSIELEM GĦAWDEX li tana dawn ir-riżorsi biex ikunu jistgġu jintużaw mill-għalliema tal-5 Sena.

CD 5 Sena Primarja

STUDJI SOĊJALI GĦALL-ĦAMES SENA hija CD li fiha ‘l fuq minn għoxrin preżentazzjoni powerpoint maħduma mill-għalliema u mit-tfal tal-Ħames Sena Primarja ta’ diversi skejjel madwar Malta fi ħdan ħames kulleġġi.

Is-CD hija inizjattiva/proġett kurrikulari li nħadem bi sħab bejn id-Dipartiment tal-Kurrikulu u eLearning u l-Kulleġġ Maria Regina flimkien ma’ erba’ kulleġġi oħra (San Tumas More, Santa Klara, San Benedittu, San Nikola).

Biex takkwista kopja tas-CD ikkuntattja l-uffiċċju tal-Prinċipal tal-Kulleġġ Maria Regina:

ara rapport fis-Sunday Times of Malta 29.5.2010 – aqra >>>>>>