Category Archives: Primary Documents

ċirkolarijiet, memos u dokumenti oħra ta’ interess għall-primarja

Videos edukattivi

L-għalliema tal-Primarja, fil-lezzjonijiet u żjarat edukattivi marbuta mal-Istudji Soċjali, huma mħeġġa jagħmlu użu tajjeb minn dawn il-videos edukattivi:

Il-Ħames Sena Primarja:

Is-Sitt Sena Primarja:

Ċirkolarijiet u Memos

(1) Gwida għat-taqsim tal-lezzjonijiet  fil-Primarja – ara ċirkolari >>>>>>
(2) Kif għandu jkun imqassam il-forecast fir-reġistru? – ara memo DCM18>>>>>
(3) Kodiċi ta’ Etika għall-għalliema – ara kodiċi >>>>>
(4) Edukazzjoni Inklussiva/Statementing Moderating Panel’s Recommendations – ara ċirkolari >>>>>
(5) Raising Standards – making formative use of half-yearly examinations – see circular>>>>>
(6) Oral /Taħdit Year 6 Primary Exams – see handbook published by CMeLD >>>>>>>>>
(7) End of Primary Benchmarking Examinations – see guidelines >>>>>>>>