CD 5 Sena Primarja

STUDJI SOĊJALI GĦALL-ĦAMES SENA hija CD li fiha ‘l fuq minn għoxrin preżentazzjoni powerpoint maħduma mill-għalliema u mit-tfal tal-Ħames Sena Primarja ta’ diversi skejjel madwar Malta fi ħdan ħames kulleġġi.

Is-CD hija inizjattiva/proġett kurrikulari li nħadem bi sħab bejn id-Dipartiment tal-Kurrikulu u eLearning u l-Kulleġġ Maria Regina flimkien ma’ erba’ kulleġġi oħra (San Tumas More, Santa Klara, San Benedittu, San Nikola).

Biex takkwista kopja tas-CD ikkuntattja l-uffiċċju tal-Prinċipal tal-Kulleġġ Maria Regina:

ara rapport fis-Sunday Times of Malta 29.5.2010 – aqra >>>>>>

Leave a Reply