Fieldwork booklets aggornati ghas-sitt sena.

Il-fieldwork booklets aggornati tat-tahrig prattiku ghas-sitt sena, relatati mat- Tempji ta’ Hagar Qim, il-Ggantija u t-Tempji ta’ Hal Tarxien, issa jistghu jitnizzlu mis-sessjoni tas-sitt sena (fieldworks u progetti) ta’ din il-website.