Studji Soċjali – Assessjar Kontinwu – 6 Sena Primarja

Studji Soċjali – Assessjar Kontinwu – Sitt Sena Primarja 
⇒ UPDATED ⇐ 

SS-AssessKont-Yr6

Rakkomandazzjonijiet għall-Assessjar Kontinwu għas-Sitt sena Primarja. Inkluż il-blokk 6.4 dwar il-Belt Valletta.

Ġabra ta’ eżerċizzji meħudin mill-handouts eżistenti tal-Istudji Soċjali li jistgħu jintużaw bħala tasks għall-assessjar kontinwu u formattiv matul is-sena flimkien mal-fieldworks u/jew il-proġetti.

Dawn huma biss sensiela ta’ suġġerimenti u flokhom, jew magħhom, jistgħu faċilment jintużaw eżerċizzji jew tasks oħrajn.