Sillabi Studji Soċjali 2011-12

Għas-sena skolastika li jmiss, jiġifieri Settembru 2011 sa Ġunju 2012, is-sillabi tal-Istudji Soċjali għar-Raba’, għall-Ħames u għas-Sitt Sena Primarja, se jibqgħu l-istess bħalma kienu fis-sena skolastika li għaddiet (2010-11).

Tony Pace
Uffiċjal Edukattiv Primarja
Lulju 2011

Leave a Reply