il-fieldworks u l-proġetti għat-3 sena

L-EWWEL PARTI TAT-TIELET SENA 
Għandu jsir dan il-fieldwork li jrid jitlesta sal-aħħar ta’ Jannar; il-fieldwork notes jiġu pprovduti lill-istudenti kollha tat-3 sena mill-Education Assessment Unit.

madwar-skola(a) FIELDWORK MADWAR L-ISKOLA TAGĦNA – ara l-fieldwork notes bil-Malti:

Yr3-madwar-l-iskolaFW-MALT2018-19

 

(b) Fieldwork notes English version:

Yr3-around-our-schoolFW-ENG2018-19 

(c) Ezempju tal-fieldwork MADWAR L-ISKOLA TAGĦNA adattat għal studenti bi bżonnijiet speċjali niżżel il-fieldwork notes <><><> 

___________________________________________________________________

IT-TIENI PARTI TAS-SENA:
Bejn Frar u l-aħħar tas-sena skolastika l-għalliema jistgħu jagħżlu li jaħdmu kif ġej:
(a) jew jagħmlu t-tieni fieldwork – ara hawn isfel għall-possibiltajiet;
(b) jew jagħmlu proġett – ara l-gwida u l-lista ta’ proġetti,
(c) jew taħlita – filwaqt li l-klassi kollha tagħmel il-fieldwork, x’uħud mill-istudenti jaħdmu fuq proġett u jagħmlu preżentazzjonijiet quddiem sħabhom.

Għat-tieni fieldwork, issir għażla ta’ sit wieħed minn dawn li ġejjin:

 

FIELDWORK ĠEWWA R-RISERVA TAS-SIMAR – niżżel il-fieldwork notes bil-Malti | bl-Ingliż <>

Attività barra r-riserva: niżżel>

FIELDWORK ĠEWWA R-RISERVA TAL-GĦADIRAniżżel il-fieldwork notes bil-Malti <> |  bl-Ingliż <>
  FIELDWORK ĠO WIED IL-LUNZJATAniżżel il-fieldwork notes bil-Malti <> |  bl-Ingliż <>
 

IL-LISTA TA’ PROĠETTI GĦAT-TIELET SENA PRIMARJA – ara l-gwida u l-lista ta’ proġetti:

3-sena-il-progett-linji-gwida-u-lista2018-19 <><><>

Ara ċirkolari tad-Dipartiment tat-Tmexxija tal-Kurrikulu DCM117 dwar il-fieldwork tas-Simar – niżżel iċ-ċirkolari <><><>

______________________________________________________________________

Leave a Reply

Riżorsi għat-tagħlim tal-Istudji Soċjali fl-iskejjel primarji