il-fieldworks u l-proġetti għat-3 sena

L-EWWEL PARTI TAT-TIELET SENA 
Għandu jsir dan il-fieldwork li jrid jitlesta fl-ewwel nofs tas-sena skolastika; il-fieldwork notes jiġu pprovduti lill-istudenti kollha tat-tielet sena mid-Dipartiment tal-Edukazzjoni.

madwar-skola(a) FIELDWORK MADWAR L-ISKOLA TAGĦNA  3 SENA – ara l-fieldwork notes bil-Malti:

 

BOOKLET 1

(b) Fieldwork notes English version Year 3:

BOOKLET 2

(c) Ezempju tal-fieldwork MADWAR L-ISKOLA TAGĦNA adattat għal studenti bi bżonnijiet speċjali niżżel il-fieldwork notes <><><> 

___________________________________________________________________

IT-TIENI PARTI TAS-SENA:
Bejn Frar u l-aħħar tas-sena skolastika l-għalliema jistgħu jagħżlu li jaħdmu kif ġej:
(a) jew jagħmlu t-tieni fieldwork – ara hawn isfel għall-possibiltajiet;
(b) jew jagħmlu proġett – ara l-gwida u l-lista ta’ proġetti,
(c) jew taħlita – filwaqt li l-klassi kollha tagħmel il-fieldwork, x’uħud mill-istudenti jaħdmu fuq proġett u jagħmlu preżentazzjonijiet quddiem sħabhom.

Għat-tieni fieldwork, issir għażla ta’ sit wieħed minn dawn li ġejjin:

 

FIELDWORK ĠEWWA R-RISERVA TAS-SIMAR – niżżel il-fieldwork notes bil-Malti | bl-Ingliż <>

Attività barra r-riserva: niżżel>

FIELDWORK ĠEWWA R-RISERVA TAL-GĦADIRAniżżel il-fieldwork notes bil-Malti <> |  bl-Ingliż <>
  FIELDWORK ĠO WIED IL-LUNZJATAniżżel il-fieldwork notes bil-Malti <> |  bl-Ingliż <>
 

IL-LISTA TA’ PROĠETTI GĦAT-TIELET SENA PRIMARJA – ara l-gwida u l-lista ta’ proġetti:

Progetti-3-sena-2022-2024-MLT

Year-3-Projects-2022-2024-ENG

Proġetti ġodda-COVID19 – MLT-ENG

_______________________________________________________________________________

FIELDWORK ALTERNATTIV FIL-PARK NATURALI TA’ XROBB L-GĦAĠIN (ma’ Nature Trust FEE Malta):

NTM_YR3StudjiSoċjali_XROBB-StħarriġInvestigattiv-MALTI

NTM_YR3SocialStudies_XROBB-Fieldwork-ENGLISH

NTM_Yr3ANSWERS_SocialStudiesFieldwork

Dawn huma l-links għall-filmati dwar il-park naturali ta’ Xrobb l-Għaġin (Xrobb l-Għaġin Nature Park and Wildlife Rehabilitation Centre) provduti minn Natura Trust FEE Malta:

______________________________________________________________________________

Leave a Reply

Riżorsi għat-tagħlim tal-Istudji Soċjali fl-iskejjel primarji