il-fieldworks u l-proġetti għar-4 sena

BIEX NASSESSJAW IL-FIELDWORK AĦJAR:
(A) Kif nistgħu nieħdu l-ikbar benefiċċju mill-Fieldwork? (Jannar 2015) – niżżel id-dokument <><>
(B) L-Elaborazzjoni tal-Kriterji tal-Assessjar  (Jannar 2015) – niżżel id-dokument <><><>

____________________________________________________________________

L-EWWEL PARTI TAR-RABA’ SENA :

Dan il-fieldwork għandu jinħadem mill-istudenti kollha tar-Raba’ Sena u l-assessjar isir mill-għalliem/a. Il-fieldwork notes jiġu pprovduti lill-istudenti mid-Dipartiment tal-Edukazzjoni.

DAWRA FIL-BELT JEW RAĦAL FEJN NOQGĦOD -4 SENA (MLT– niżżel il-fieldwork notes bil-Malti:

BOOKLET 3

 A TOUR AROUND THE TOWN OR VILLAGE WHERE I LIVE-YEAR4 (ENG) -Download the fieldwork notes in English:

BOOKLET 4

________________________________________________________________________

IT-TIENI PARTI TAR-RABA’ SENA:
Bejn Frar u l-aħħar tas-sena skolastika l-għalliema jistgħu jagħżlu li jaħdmu kif ġej:
(a) jew jagħmlu t-tieni fieldwork – ara hawn isfel għall-possibiltajiet;
(b) jew jagħmlu proġett – ara l-gwida u l-lista ta’ proġetti:
(c) jew taħlita – filwaqt li l-klassi kollha tagħmel il-fieldwork, x’uħud mill-istudenti jaħdmu fuq proġett u jagħmlu preżentazzjonijiet quddiem sħabhom.

Għat-tieni fieldwork, issir għażla ta’ fieldwork wieħed minn dawn li ġejjin:

INFITTXU  T-TIFKIRIET TA’ DUN MIKIEL XERRI, DUN KARM PSAILA U SAN ĠORĠ PRECA FIL-FURJANA U FIL-BELT VALLETTAniżżel il-fieldwork notes MALTI <><><>

Yr4-remembering-xerri-psaila-preca-ENGLISH

INTERVISTI MA’ NIES LI JAĦDMU FIL-LOKALITÀ TAGĦNA niżżel il-fieldwork notes MALTI<><><>

Yr4-fieldwork-interviews-people-who-work-in-the-locality-ENGLISH

IL-LISTA TAL-PROĠETTI GĦAR-RABA’ SENA – ara l-gwida u l-lista ta’ proġetti:

Progetti-4-sena-2022-2024-MLT

Year-4-Projects-2022-2024-ENG 

Proġetti ġodda-COVID19 – MLT-ENG

FIELDWORK ALTERNATTIV FIL-PARK NATURALI TA’ XROBB L-GĦAĠIN (ma’ Nature Trust FEE Malta):

NTM_YR4StudjiSoċjali_XROBB-StħarriġInvestigattiv-MALTI

NTM_YR4SocialStudies_XROBB-Fieldwork-ENGLISH

NTM_Yr4_ANSWERS_SocialStudies-Fieldwork

Dawn huma l-links għall-filmati dwar il-park naturali ta’ Xrobb l-Għaġin (Xrobb l-Għaġin Nature Park and Wildlife Rehabilitation Centre) provduti minn Natura Trust FEE Malta:

_______________________________________________________________________________

Leave a Reply

Riżorsi għat-tagħlim tal-Istudji Soċjali fl-iskejjel primarji