il-fieldworks u l-proġetti għar-4 sena

BIEX NASSESSJAW IL-FIELDWORK AĦJAR:
(A) Kif nistgħu nieħdu l-ikbar benefiċċju mill-Fieldwork? (Jannar 2015) – niżżel id-dokument <><>
(B) L-Elaborazzjoni tal-Kriterji tal-Assessjar  (Jannar 2015) – niżżel id-dokument <><><>

____________________________________________________________________

L-EWWEL PARTI TAR-RABA’ SENA :

Dan il-fieldwork għandu jinħadem mill-istudenti kollha tar-Raba’ Sena u l-assessjar isir mill-għalliem/a. Il-fieldwork notes jiġu pprovduti lill-istudenti mill-EAU).

 

DAWRA FIL-BELT JEW RAĦAL FEJN NOQGĦOD (ML– niżżel il-fieldwork notes:

Yr4-Ir-Rahal-Belt-TieghiFW-MALT2018-19

 

 A TOUR AROUND THE TOWN OR VILLAGE WHERE I LIVE (EN) – download the fieldwork notes: 

Yr4-my-town-village-FW-ENG2018-19

________________________________________________________________________

IT-TIENI PARTI TAR-RABA’:
Bejn Frar u l-aħħar tas-sena skolastika l-għalliema jistgħu jagħżlu li jaħdmu kif ġej:
(a) jew jagħmlu t-tieni fieldwork – ara hawn isfel għall-possibiltajiet;
(b) jew jagħmlu proġett – ara l-gwida u l-lista ta’ proġetti:
(c) jew taħlita – filwaqt li l-klassi kollha tagħmel il-fieldwork, x’uħud mill-istudenti jaħdmu fuq proġett u jagħmlu preżentazzjonijiet quddiem sħabhom.

Għat-tieni fieldwork, issir għażla ta’ fieldwork wieħed minn dawn li ġejjin:

 

INFITTXU  T-TIFKIRIET TA’ DUN MIKIEL XERRI, DUN KARM PSAILA U SAN ĠORĠ PRECA FIL-FURJANA U FIL-BELT VALLETTAniżżel il-fieldwork notes MALTI <><><>

Yr4-remembering-xerri-psaila-preca-ENGLISH

 

INTERVISTI MA’ NIES LI JAĦDMU FIL-LOKALITÀ TAGĦNA niżżel il-fieldwork notes MALTI<><><>

Yr4-fieldwork-interviews-people-who-work-in-the-locality-ENGLISH

 

IL-LISTA TAL-PROĠETTI GĦAR-RABA’ SENA – ara l-gwida u l-lista ta’ proġetti: 4-sena-il-progett-linji-gwida

 

 

 

Leave a Reply

Riżorsi għat-tagħlim tal-Istudji Soċjali fl-iskejjel primarji