il-fieldworks u l-proġetti għas-6 sena

BIEX NASSESSJAW IL-FIELDWORK AĦJAR:
(A) Kif nistgħu nieħdu l-ikbar benefiċċju mill-Fieldwork? (Jannar 2015) – niżżel id-dokument <><>
(B) L-Elaborazzjoni tal-Kriterji tal-Assessjar (Jannar 2015) – niżżel id-dokument <><><>

_____________________________________________________________________

L-EWWEL PARTI TAS-SITT SENA PRIMARJA 

FIELDWORK: Dan il-fieldwork għandu jinħadem mill-istudenti kollha tas-Sitt Sena u l-assessjar isir mill-għalliem/a. Il-fieldwork notes ser jiġu pprovduti lill-istudenti mid-Dipartiment tal-Edukazzjoni.

ŻJARA FIL-BELT VALLETTA:

Niżżel il-ktejjeb tal-fieldwork bil-MALTI:

BOOKLET 9

Niżżel il-ktejjeb tal-fieldwork ENGLISH VERSION:

BOOKLET 10

______________________________________________________________________

IT-TIENI PARTI TAS-SITT SENA 
Bejn Frar u l-aħħar tas-sena skolastika l-istudenti u l-għalliema jistgħu jagħżlu li jaħdmu kif ġej:

(a) jew jagħmlu t-tieni fieldwork: ara hawn isfel għall-għażla ta’ fieldwork.

(b) jew jagħmlu proġett – ara l-gwida u l-lista ta’ proġetti.

(c) jew taħlita – filwaqt li l-klassi kollha tagħmel il-fieldwork, x’uħud mill-istudenti jaħdmu fuq proġett u jagħmlu preżentazzjonijiet quddiem sħabhom.

Għat-tieni fieldwork l-istudenti jistgħu jagħżlu sit wieħed minn Ħaġar Qim, it-Tempji ta’ Ħal Tarxien jew il-Ġgantija.

Dawn in-noti ġew aġġornati Diċembru 2017. 

_____________________________________________________________________

IL-LISTA TAL-PROĠETTI GĦAS-SITT SENA – ara l-gwida u l-lista ta’ proġetti:

Progetti-6-sena-2022-2024-MLT

Year-6-Projects-2022-2024-ENG

Proġetti ġodda-COVID19 – MLT-ENG

Leave a Reply

Riżorsi għat-tagħlim tal-Istudji Soċjali fl-iskejjel primarji