fil-Blog

L-ISKOP TA’ DAN IL-BLOG
Għeżież għalliema, studenti u ġenituri,
Għalfejn din il-blog?
L-iskop ta’ dan is-sit huwa li jiffaċilita t-tagħlim tal-Istudji Soċjali fl-iskejjel primarji. Fih issibu prinċipalment riżorsi għat-tagħlim.
Inħeġġiġkom biex: (1) tagħmlu użu tajjeb minn dan is-sit u (2)  jekk għandkom riżorsi li taħsbu li huma utli, għadduhomli ħalli l-edukaturi jkunu jistgħu jużawhom huma wkoll.
Din il-blog hija marbuta mal-websajt tal-Istudji Soċjali li tistgħu ssibu: http://schoolnet.gov.mt/socialstudies.

Tislijiet

Tony Pace (Uffiċjal Edukattiv Primarja)

Leave a Reply

Riżorsi għat-tagħlim tal-Istudji Soċjali fl-iskejjel primarji