All posts by Education Officer Primary

Education Officer Primary

Fieldworks fil-Ġgantija u Ħaġar Qim (is-6 Sena)

Bħalissa għaddej eżerċizzju ta’ aġġornament tal-fieldwork notes tat-Tempji tal-Ġgantija u ta’ Ħaġar Qim u l-Imnajdra.

L-eżerċizzju qiegħed isir flimkien ma’ Heritage Malta u jibbaża ruħu fuq il-feedback illi ħadna s’issa mingħand l-għalliema u mingħand l-uffiċjali ta’ Heritage Malta.

Il-fieldwork notes aġġornati jittellgħu fuq il-websajt iktar ‘il quddiem.

Anton Farrugia
Ġunju 2015

SS reorganization – the teachers’ feedback

feedback-2Read about the findings of  a survey held among teachers in February 2015. One hundred and fifty seven (157)  teachers answered the questionnaire.

View the results of the questionnaire <><><><>
__________________________________________________________________

Read also the comments added by teachers about the Social Studies reorganization of September 2014: read the comments here <><><><>