Category Archives: Ġenerali

Topiks ta’ natura ġenerali

De Valette jew La Valette?

de-valetteX’suppost niktbu, de Valete jew La Valette? Tajjeb wieħed ikun jaf dawn il-fatti:

  1. Il-Gran Mastru nnifsu kien jiffirma Jehan de Valete imma fl-ortografija moderna din inħobbu niktbuha Jean de Valette (ara d-dokument iktar ‘l isfel)
  2. Sorsi miktuba bl-idejn (manuskritti) u anke ipprintjati, iġibu ismu bħala De Valette jew Di Valletta;
  3. Fl-ebda sors primarju miktub fi żmienu ma nsibu La Valette jew La Valletta.
  4. Il- ‘la’ ġiet miżjuda meta kienet issir referenza għall-belt li beda jibni hu fl-1566, jiġifieri Valletta; bil-mod il mod, il-popolin beda jirreferi għall-Gran Mastru bħala La Valette; dan però ma ġarax qabel is-Sbatax-il-Seklu.
de-valette-signature-sDan id-dokument ġentilment mgħoddi lilna mis-Sa Maroma Camilleri, jurina firma awtentika tal-Gran Mastru. Il-firma taqra: Jehan de Valete. Għalhekk, l-isem tiegħu, illum għandna dejjem niktbuh:  JEAN DE VALETTE. (riċerka ta’ Ms Joanne Spiteri)
(Informazzjoni  u dokument mibgħuta lilna mis-Sa Maroma Camilleri, Senior Assistant Librarian, Librerija Nazzjonali ta’ Malta – April 2014)

SSAR – feedback by Year 5 teachers

These are the final results of the evaluation about SSAR (Social Studies Assessment Reorganization). The research was carried out among all Year 5 teachers teaching in state primary schools. A total of 66 teachers participated in the evaluation. For comments posted by Year 5 teachers and SMTs re SSAR, visit Fronter VLE, EOs subject rooms, Social Studies Primary.

 
1. SSAR is helping me attain Social Studies Learning Outcomes more efficiently.
qt-1
2. The reduction of seven Learning Outcomes has resulted in less stress during Social Studies lessons.
qt-2
3. Previous to SSAR the Year 5 syllabus was very loaded; now it is not.
qt-2
4. Since the fieldwork exercise has been allocated 20% of the global half-yearly mark, teachers and students are giving more importance to educational outings.
Qt-3
5. I did not find any difficulty to mark the fieldwork exercise.
qt-5
6. The fieldwork directives/notes distributed by the department were a great help to us teachers.
 qt-6

7. My students are enjoying the research they are doing in connection with the project.

qt-7
8. The idea of the project being assessed out of a maximum of 20 marks was a good one.
qt-8
9. My students did not encounter any difficulty to choose a project title.
qt-9
10. SSAR is boosting Social Studies teaching.
qt-10

 

Ħuti t-Tewmin Jibdew Imorru l-Iskola

twinsJiena jisimni Fredu u għandi disa’ snin. Se ngħidilkom l-istorja ta’ kif ħuti ż-żgħar, Peter u Tony, li huma tewmin, minn dis-sena, bdew jiġi l-iskola wkoll.

Peter u Tony kienu draw id-dar m’ommi. Ngħiduha kif inhi, id-dar m’ommi ma kien jonqoshom xejn għax ommi dejjem tiġri bihom. Daqqa teħodhom jixtru magħha, drabi oħra teħodhom siegħa sal-bandli u drabi oħra teħodhom għand in-nanna. Lin-Nanna Katarin, ħuti t-tewmin Peter u Tony jħobbuha ħafna.

Minn dis-sena, ħuti  waslu biex jibdew imorru l-iskola. Ma tantx ħadu gost u għalxejn ippruvajna ngħidulhom li issa qegħdin jikbru u għalhekk għandhom bżonn jitgħallmu. Mill-iskola donnhom bdew jibżgħu.

Allura jiena ppruvajt ngħallimhom it-taqbila OMMI XTRATLI KAROZZA, biex meta jħossuhom qed jibżgħu mill-iskola, ikunu jistgħu jkantawha. Hawn hija t-taqbila.

Peter u Tony malajr tgħallmuha din it-taqbila. Bdew ikantawha kullimkien. L-iktar li ħadu gost imma meta bdew imorru għand in-Nanna Katarin, u din titlobhom mill-ewwel biex ikantawhielha. U erħilhom ikantaw!

In-Nanna Katarin imbagħad, għallmithom taqbila oħra li kienet tiftakar minn meta kienet għadha żgħira hi. It-taqbila kien jisimha LESTEJT IL-BASKET. Nisimgħuha.

Illum l-affarijiet id-dar tagħna inbidlu sew. Għax Peter u Tony, ħuti ż-żgħar it-tewmin, mhux talli m’għadhomx jiddejqu u jibżgħu mill-iskola, imma talli saru jiġġennu biex imorru għand Miss Rita.