All posts by Education Officer Primary

Education Officer Primary

Ġebla Safra (or) Rina?

Globigerina Limestone is referred just by the name of Franka even though there are subdivisions of the same layer including Tal-Bajjad, Tal-Kwiener etc. Only the Greensand layer which is a thin layer and sometimes completely absent is referred to in Maltese as Il-Ġebla s-Safra or Rina. So the sequence of rocks from top to bottom is as follows:

  1. Upper Coralline Limestone – Qawwi Ta’ Fuq
  2. Greensand – Il-Gebla s-Safra (or) Rina
  3. Blue Clay – Tafli
  4. Globigerina Limestone – Franka
  5. Lower Coralline Limestone – Qawwi t’Isfel jew ta’ Taħt jew Żonqor.

At Primary level we prefer to refer to Greensand as Il-Ġebla s-Safra. The term Rina is introduced later on at the end of Form I.

Edward Gilson 3.12.2010

Riżorsi 5 Sena

Riżorsi għall-5  Sena:
sensiela ta’ riżorsi adattati għall-5 sena primarja fi tliet sezzjonijiet:
(a) sezzjoni KUN AF – issibu noti bażiċi li jkopru s-sillabu uffiċjali tal-5 Sena kollu;
(b) sezzjoni TAĦRIĠ – taħriġ marbut mas-sillabu tal-5 sena
(ċ) RIŻORSI / PREŻENTAZZJONIJIET – numru ta’ preżentazzjonijiet powerpoint li jikkumplimentaw il-lezzjonijiet tal-5 sena    FITTEX >>>>>>>>
ĦAJR LIS-SUR ETIENNE VELLA, SKOLA PRIMARJA GĦAJNSIELEM GĦAWDEX li tana dawn ir-riżorsi biex ikunu jistgġu jintużaw mill-għalliema tal-5 Sena.

CD 5 Sena Primarja

STUDJI SOĊJALI GĦALL-ĦAMES SENA hija CD li fiha ‘l fuq minn għoxrin preżentazzjoni powerpoint maħduma mill-għalliema u mit-tfal tal-Ħames Sena Primarja ta’ diversi skejjel madwar Malta fi ħdan ħames kulleġġi.

Is-CD hija inizjattiva/proġett kurrikulari li nħadem bi sħab bejn id-Dipartiment tal-Kurrikulu u eLearning u l-Kulleġġ Maria Regina flimkien ma’ erba’ kulleġġi oħra (San Tumas More, Santa Klara, San Benedittu, San Nikola).

Biex takkwista kopja tas-CD ikkuntattja l-uffiċċju tal-Prinċipal tal-Kulleġġ Maria Regina:

ara rapport fis-Sunday Times of Malta 29.5.2010 – aqra >>>>>>

Ir-4 sena:Valletta

Iddawnlowdja worksheets tajbin biex jinħadmu waqt fieldwork adattat għar-Raba’ Sena Primarja; il-fieldwork huwa marbut mas-sillabu uffiċjali tal-Kurrikulu – iddawnlowdja >>>>>>>>>

Ara dokumentarju marbut ma’ dan il-fieldwork
L-EWWEL PARTI –   YouTube>>>>>   |    Vimeo>>>>>
IT-TIENI PARTI –   YouTube>>>>>    |    Vimeo>>>>>

L-għalliema u/jew il-ġenituri li jixtiequ iktar tagħrif flimkien mat-tweġibiet għall-fieldwork tar-4 sena jistgħu jibagħtu email lil: tony.a.pace@gov.mt

Is-6 sena:Valletta

Ħarġa edukattiva (fieldwork) fil-Belt Valleta; iddawnlowdja noti biex jinħadmu waqt il-ħarġa – iddawnlowdja >>>>>>>

Ara dokumentarju dwar il-Belt Valletta bi preparazzjoni għall-fieldwork.
L-Ewwel Parti (YouTube) >>>>>>   |    L-Ewwel Parti (Vimeo) >>>>>
It-Tieni Parti (YouTube)>>>>>>      |    It-Tieni Parti (Vimeo)>>>>>>

L-għalliema u/jew il-ġenituri li jixtiequ iktar tagħrif flimkien mat-tweġibiet għall-fieldwork tas-6 sena jistgħu jibagħtu email lil: tony.a.pace@gov.mt