Armonija -  wasal il-Milied
versi ta' Dr Marisa Abela;
mużika ta' Pauline Pace;
kantata minn Deborah Pace;
recording engineer - Karmenu Busuttil
   

Ref:    Ho ho ho  je je je
           Ejja ndoqqu lkoll flimkien!
           Ho ho ho je je je
           Il-Milied hu l-isbaħ żmien!

   

Ejjew flimkien ninġabruU ndoqqu l-innijiet
Nifirħu, nċapċpu, ngħannu,  Għax wasal il-Milied.       Ref: Ho ....

Indoqqu l-għanja ħelwa,  Taċ-ċkejken żgħir Bambin,
Li twieled f'għar għalina, Biex jifdi lill-bnedmin.     
Ref: Ho ....

U ngħannu lkoll mal-anġli,   Li ttajru fuq l-għoljiet,
Bil-Gloria ħelwa tagħhom, Li dwiet fil-lejl ta' skiet.   
Ref: Ho ....

   

Hekk xtaq Ġesu’ tarbija,   Li twieled f’dak il-għar,
Li għaqda jkun hawn dejjem, Bejn kbar u bejn iż-żgħar. 
Ref: Ho..

Sabiħa l-armonija,  Mhux biss bejnietna t-tfal,
Iżd’ anke meta ssibha, Bejn dawk li huma kbar.
Ref: Ho ....

Għalhekk flimkien iltqajna, U ħloqna poeżija,
Sabiex nurukom ftit, Xi tfisser armonija!
Ref: Ho ....