Ninni la tibkix iżjed

għanja tradizzjonali Maltija tal-Milied

versi: Indri Schembri; arranġament: Tony Pace

 
Rit: Ninni la tibkix iżjed, Ninni Ġes Bambin,
       Ħallih għalina l-biki, għax aħna l-midinbin.
 
Ejjew ejjew ja anġli, mis-sema mija mija,
Ħdejn Alla li ħalaqkom, Bambin ġewwa l-fisqija.  Rit ....
 
Ejjew taraw b'għajnejkom, Lil Alla Kbir tal-ħniena,
Bambin sabiħ u ħelu, ininni ġol-benniena. Rit ....