Il-Malti      (fittex f'ordni alfabetiku)              
Paġna ippreparata minn Tony Pace Uffiċjal Edukattiv tal-Iskejjel Primarji
skont id-deċiżjonijiet tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti
A     Ċ   D   E   F   Ġ   G      H   Ħ   I   J    K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Ż   Z
 
A
afli - (żgur li)
allaħares
ammen
anti-Amerikan
antieroj
antiinflammatorju / antinflammatorju
apposta, t'apposta, tal-apposta, għal t'apposta, għal tal-apposta
assistent kummissarju
ateu
awlillejl, ewlillejl
awtoanaliżi
Awwissu
ażmu, ażmatiku
B
barra minn dan
barra min hekk
baxx baxx
beħsiebu / biħsiebu
bejn ħaltejn
beritta
bħalissa
bħalkieku / bħallilieku
bħall-bieraħ, bħall-biraħtlula (iżda ilbieraħ, ilbiraħtlula)
bħal-lum (iżda: illum)
bħalma
bħal meta
bħal xejn
Bibbja
bibliku, biblista
l-bidu nett
bies (pl: bisien)
biennali
biħsiebu, beħsiebu
bilfors
bilġri
bilħaqq
bilkemm
bil-kif (immensament)
billejl
bilqiegħda
bilwieqfa
binhar
bijografija/i
bijoloġija / bijoloġiku
biss biss
biża'
biżżejjed
BLIET u RĦULA - ara deċiżjonijiet >>>>>>    |     ara xi diffikultajiet komuni li niltaqgħu magħhom spiss >>>>>>
bużbież
bużnannu
bżonjuż
Ċ
 
D
dakinhar
dalgħodu
dal-ħin
dal-lejl
dalwaqt (ġieli mqassra: daqt)
daparti
daqshekk
daqskemm
daqskieku, daqslikieku
daqsxejn
daqt, dalwaqt
darba fill (rari)
dawramejt
dażgur (bla dunju)
denn (pl: denji)
deputat kap
dettall (pl. dettalji), iddettaljat
dgħufija
diq, diqa
duħ
dvalja (mhux tvalja)
dverna (tal-inbid)
E
elettriċitą
elettriku
ewlillejl, awlillejl
ewwieq
F
fil-fatt (fir-realtą)
filgħaxija /  flgħaxija
filgħodu
fill  /  darba fill
filwaqt li
fl-aħħar,  sa fl-aħħar
flgħaxija / filgħaxija
f'sikktu, f'sikkti, f'sikkithom
ftit ftit
fuq fuq
Ġ
ġaladarba
ġieli
ġiex
ġol-universitą
G
gastrointestinali
Gran Mastru
grankč
għadda minn għala widnejh
għad illi, għad li
għafrit
għaġla
għajjat (verb tat-tieni forma)
għajjat (nom verbali bit-tieni vokali twila)
għala biebu (ma jimpurtah minn xejn)
għala dejjem
għala għajnu (ma jimpurtahx)
għal biex (sabiex)
għal daqshekk, daqshekk
għaldaqstant (madankollu)
għal daqsxejn, daqsxejn
għalfejn (għal liema skop)
għal għarrieda
għalhekk
għalissa
għalkemm
għalkollox
għall-aħħar
għall-anqas, għall-inqas
għall-bieraħ, għall-biraħtlula;  (iżda: ilbieraħ, ilbieraħtlula)
għal-lejla; iżda: illejla
għal li
għal-lum (iżda: illum)
għal tal-apposta, għal t'apposta, apposta
għalxejn
għal xiex
Għarab, Għarbi (iżda: arabesk, Arabiżmu, Arabja)
għarax, għarrax
għarkaża,  għarukaża
għarkopptejh, għarkupptejh
għarrax, għarax
għarrieda, għal għarrieda
għarukaża, għarkaża
H
hawnhekk
hemmhekk
heżżeż
Ħ
ħaltejn, bejn ħaltejn
 
I
id / id-  /  jd  -  skont il-pronunzja (eż: aħsel idek, aħsel idejk, erfa' idek, erfa' jdejk, tini idek, tini jdejk, f'idek, f'idejk)
idea/t
il-ħarifa
imb - ras imb ras, wiċċ imb wiċċ
impieg, impjieg (iżda: impjegat)
indipendenti
indenn  (f: indenja, pl: indenji)
infatti (tant hu hekk li)
influwenza
inġenerali
inizjattiva
inkiss inkiss
inkonsiderazzjoni
inkwadra
inkwantu
inkwatru
inkwistjoni
insč
intant
inter-Mediterranju
ir-rebbiegħa
is-sajf
ix-xitwa
Iżlam, Iżlamiku
iżża ħajr
J
jalla (nixtieq ħafna li)
K
'k  (bħala jekk imqassra)
'k   -   'k Alla jrid
Kap Kmandant
karozza
każbar
kemm kemm
kemxejn
koalizzjoni
kofinanzjat
kontra (iżda: kontrija, kontrik)
kontrija, kontrik, kontrina
kontroeżami
kooperattiva, koperattiva
koordinatur,  kordinatur
koordinazzjoni, kordinazzjoni (it-tnejn tajbin)
kreditur (iżda: krettu, akkrettu)
krettu (fiduċja, stima)
kulħadd
kuljum
kull darba
kull fejn
kullimkien
kull meta
kull min
kull xejn
kulma
kultant, xi kultant
kuritur / kurutur
kwadru (iżda: inkwatru, inkwadra)
L
la ġenba
la Maltija
labranzetta, lambranzetta
ladarba
l-aħħar nett
lakemm
lanqas (iżda: għall-anqas, mill-anqas, tal-anqas)
(i)lbieraħ (iżda: bħall-bieraħ, mill-lbieraħ, tal-bieraħ)
(i)lbiraħtlula (iżda: għall-biraħtlula, mill-biraħtlula eċċ)
lekċer - mill-Ingliż lecture
lembuba
l-ewwel nett
liema b
ħalu, liema bħalha
lijf - mill-Ingliż  leave (teħodha leave, jiġifieri ma tmurx xogħol)
lil hawn
lil hemm
lil hinn
linji gwida
(i)llaħwa, xi llaħwa
(i)llejla  (tard illum)  (iżda: sal-lejla, tal-lejla, mil-lejla)
(i)llum (iżda: bħal-lum, mil-lum, sal-lum, tal-lum)
lura
M
ma afdax, m'afdax
ma għażilx, m'għażilx
ma hemiżx, m'hemiżx
ma infurmatx (interroganix)
ma' Elena, m'Elena
ma' għeluq is-sena, m'għeluq is-sena
madankollu, madankollu (iżda)
madwar
maġenb
magna (iżda: makkinarju)
Magreb
ma għandux, m'għandux
ma hawnx, m'hawnx
ma hemmx, m'hemmx
m'aħna
m'aħniex
makkinarju (iżda: magna)
mal-erbat irjieħ
manġapassiġġa
matul
marfa (mudell: mrewħa)
mażqa (mudell: mrewħa)
mhi
mhija
mhijiex
mhix
mhu
mhuma
mhumiex
mhuwa
mhuwiex
mhux
mill-inqas (iżda: lanqas)
mill-bieraħ, mill-biraħtlula (iżda: ilbieraħ, ilbiraħtlula)
mil-lejla
mill-inqas
mil-lum (iżda: illum)
minbarra
minflok
minfuq (minkejja li)
mingħajr
mingħalija
mingħand
m'iniex, m'jiniex
m'intix
mhijiex
m'aħniex
m'intomx
minn bejn
minn daqqiet, minn xi daqqiet
minn daqshekk, daqshekk
minn fejn
minn tagħna (dħuli)
minnufih
minn xi daqqiet
m'int
m'inti
m'intix
m'intom
m'intomx
m'intx
m'jien
m'jiena
m'jienx
(i)mnalla
Mdina, l-Imdina
Mtarfa, l-Imtarfa
N
nagħaġ (mudell: baqar)
nagħġa (mudell: baqra)
nagħġiet (mudell: baqriet)
naħnaħ
nett - il-frażijiet għandhom jinkitbu mifrudin: l-isbaħ nett, fuq nett, wara nett, taħt nett, l-ewwel nett, l-aħħar nett, mill-bidu nett, quddiem nett
in-nofsiegħa (= 12.30am jew 12.30pm)
nofsiegħa, in-nofsiegħa
nofsillejl
nofsinhar
nofs siegħa (30 minuta)
nofstanhar (pl: nofstanhari  / nofstanharijiet)
O
 
P
pan-Afrikan
peprin
pereżempju
perkażu
pezzakustjoni
poeta
poliklinika
postpost-Moderniżmu
predikatur
prietka
Prim Ministru
prim'awla
primadonna
pro-Ingliż
psewdointellettwali
Q
qajl qajl
qabelxejn (fil-bidu nett)
quddiem nett
R
radjudramm
ragħaj, pl: ragħajja / mudell: qarrejja
ras imb ras
riħ imb riħ
riorganizzazzjoni
risq
rkoppa, għarkopptejh, għarkupptejh
ruxxmata
S
sa April, s'April
sa Awwissu, s'Awwissu
sa issa, s'issa
sa Ottubru, s'Ottubru
sadanittant, sadattant
sa fejn
sa fl-aħħar, fl-aħħar
safrattant (minkejja kollox)
sakemm
sal-aħħar
sal-bieraħ, sal-biraħtlula (iżda: (i)lbieraħ, (i)lbiraġtlula)
sal-għalqa
sal-Italja
sal-lejla
sal-lum
santafjakka
santapaċenzja
sekond kuġin
semiawtomatiku
semifinali
serduk, serduq (it-tnejn tajbin)
sewwasew
sikktu, f'sikktu
sindku
skansafaċendi
skont
sogħobbih (jisgħobbih eċċ.)
soptu (jew zoptu)
sottokumitat
stabene (għani, għandu ħafna ġid)
subien
T
ta' April  /  t'April
ta' hemmhekk  / t'hemmhekk
ta' Ugo  /  t'Ugo
ta' bilfors  /  bilfors
tabilħaqq
tabirruħu
tal-Amerikani
tal-anqas (iżda: lanqas)
tal-apposta, apposta
tal-bieraħ, tal-biraħtlula (iżda: (i)lbieraħ, (i)lbiraħtlula)
tal-hena
tal-inqas (iżda: lanqas)
tal-lejla (iżda: (i)llejla)
tal-lum (iżda: (i)llum)
tal-orsijiet
tampar (għandu l-istess etą ta')
taparsi
t'apposta  /  apposta
t-tarfnett
tassew
teledramm
terz'ordni
terza persuna
triangolu
U
użufrutt
V
viċi sindku
viċirč
W
wara nett
wara nofsinhar (wara 12.00pm) nofsinhar
waranofsinhar (minn nofsinhar sa kmieni filgħaxija)
wiċċ imb wiċċ
X
xbieha  (pl: xbihat)
xejn xejn
xhieda (testimonjaza / nies li jixhdu)
xħin  (meta, waqt li)
xiex, minn xiex ikollna ngħaddu!
xi ħadd
xi ħaġa
xi kultant,  kultant
xi llaħwa,  illaħwa
xi minn daqqiet
xi mkien
Ż
iżżejjed  (wisq)
Z
zoptu (jew soptu)