TAQBIL U GĦANJIET - (nursery rhymes)

Dawn it-taqbiliet jew nursery rhymes bil-Maltin, huma bbażati fuq il-pubblikazzjoni TAQBIL u GĦANJIET maħruġa mill-Iskola Primarja tal-Furjana fi ħdan il-Kulleġġ San Ġorġ Preca u ċ-Ċentru tal-Litteriżmu tal-Universitą ta' Malta.
Għal iktar informazzjoni jew għall-partituri mużikali ibgħat email: tony.pace.2@ilearn.edu.mt

KANTASTEJJER - sensiela ta' stejjer bil-Malti, irrakkuntati permezz tat-taqbiliet <><><><>

 

 


ISMA'
(
isma' t-taqbila)


KANTA
(
sfond mużikali)


DOQQ u KANTA
(
kordi għall-kitarra)

IT-TALB

(1)   Tini Jdejk

<> Isma' <>

{} Kanta {}

< Doqq u Kanta >

(2)   Grazzi

<> Isma' <>

{} Kanta {}

<Doqq u Kanta>

(3)   Fil-Ħlewwa ta' Mejju

<> Isma' <>

{} Kanta {}

<Doqq u Kanta>

(4)   Grazzi lil Alla

<> Isma' <>

{} Kanta {}

<Doqq u Kanta>

 

 

IL-ĦBIEB

(5)   Lestejt il-Basket

<> Isma' <>

{} Kanta {}

<Doqq u Kanta>

(6)   Ommi Xtratli Karozza

<> Isma' <>

{} Kanta {}

<Doqq u Kanta>

 

 

JIENA

(7)   Uża Jdejk

<> Isma' <>

{} Kanta {}

<Doqq u Kanta>

(8)   Lemin u Xellug

<> Isma' <>

{} Kanta {}

<Doqq u Kanta>

(9)   Filgħodu Kuljum  

<> Isma' <>

{} Kanta {}

<Doqq u Kanta>

(10)  Nara b'Għajnejja

<> Isma' <>

{} Kanta {}

< Doqq u Kanta >

(11)  Idejja Dejjem Nodfa

<> Isma' <>

{} Kanta {}

<Doqq u Kanta>

(12)  Niekol Kollox

<> Isma' <>

{} Kanta {}

<Doqq u Kanta>

(13)  Kemm Nixtieq Insir Pilota

<> Isma' <>

{} Kanta {}

< Doqq u Kanta >

(14)  Naqbeż u Nogħla

<> Isma' <>

{} Kanta {}

<Doqq u Kanta>

(15)  Xagħri

<> Isma' <>

{} Kanta {}

<Doqq u Kanta>

 

 

 

ID-DAR TIEGĦI

(16a)  Jiena Tifla Brava
(16b)  Jiena Tifel Bravu

<> Isma' <>
<> Isma' <>

{} Kanta {}
{} Kanta {}

<Doqq u Kanta>
<Doqq u Kanta>

(17)   Niknes u Nfarfar

<> Isma' <>

{} Kanta {}

<Doqq u Kanta>

(18)  Bumm Bumm il-Bieb

<> Isma' <>

{} Kanta {}

<Doqq u Kanta>

(19)  Pinu u Oħtu Katarin

<> Isma' <>

{} Kanta {}

<Doqq u Kanta>

(20)  Il-Qanpiena

<> Isma' <>

{} Kanta {}

<Doqq u Kanta>

 

 

L-IKEL

(21)  Il-Ħalib

<> Isma' <>

{} Kanta {}

<Doqq u Kanta>

(22)  Ix-Xirja

<> Isma' <>

{} Kanta {}

<Doqq u Kanta>

(23)  Salvinu

<> Isma' <>

{} Kanta {}

<Doqq u Kanta>

(24)  Ġewż Lewż

<> Isma' <>

{} Kanta {}

<Doqq u Kanta>

 

 

IL-MILIED

(25)  Ninni La Tibkix Iżjed

<> Isma' <>

{} Kanta {}

<Doqq u Kanta>

(26)  Il-Presepju

<> Isma' <>

{} Kanta {}

<Doqq u Kanta>

 

 

L-INJAM

(27)  Sulfarina Mara Ċkejkna

<> Isma' <>

{} Kanta {}

<Doqq u Kanta>

(28)  Il-Lapes

<> Isma' <>

{} Kanta {}

------------

 

 

IL-FOROM

(29)  Iċ-Ċirku

<> Isma' <>

{} Kanta {}

<Doqq u Kanta>

 

 

IT-TRASPORT

(30)  L-Istrixxi

<> Isma' <>

{} Kanta {}

<Doqq u Kanta>

(31)  It-Traffiku

<> Isma' <>

{} Kanta {}

<Doqq u Kanta>

 

 

FIL-ĠNIEN

(32)  Il-Ġnien Ċkejken Tagħna

<> Isma' <>

{} Kanta {}

<Doqq u Kanta>

(33)  Il-Bebbuxu Jħobb Jixxarrab

<> Isma' <>

{} Kanta {}

<Doqq u Kanta>

 

 

IL-ĠUGARELLI

(34)  Iż-Żugraga

<> Isma' <>

{} Kanta {}

<Doqq u Kanta>

(35)  Il-Pupa Tiegħi

<> Isma' <>

{} Kanta {}

<Doqq u Kanta>

(36)  Għandi Kaxxa Ġugarelli

<> Isma' <>

{} Kanta {}

<Doqq u kanta>

 

 

L-ANNIMALI

(37)  L-Annimali

<> Isma' <>

{} Kanta {}

<Doqq u Kanta>

(38)  Il-Baqra

<> Isma' <>

{} Kanta {}

<Doqq u Kanta>

(39)  Ix-Xadina

<> Isma' <>

{} Kanta {}

<Doqq u Kanta>

(40)  L-Amorin

<> Isma' <>

{} Kanta {}

<Doqq u Kanta>

(41)  Bebbuxu Żgħir

<> Isma' <>

{} Kanta {}

<Doqq u Kanta>

(42)  Is-serduk

<> Isma' <>

{} Kanta {}

<Doqq u Kanta>

(43)  Iż-Żunżana

<> Isma' <>

{} Kanta {}

<Doqq u Kanta>

(44)  Għandi Ħuta

<> Isma' <>

{} Kanta {}

<Doqq u Kanta>

(45)  Papru Ċkejken

<> Isma' <>

{} Kanta {}

<Doqq u Kanta>

(46)  Friefet

<> Isma' <>

{} Kanta {}

<Doqq u Kanta>

 

 

L-ISTAĠUNI

(47)  Il-Mewġa

<> Isma' <>

{} Kanta {}

<Doqq u Kanta>

(48)  Kemm Nixtieq Kelli

<> Isma' <>

{} Kanta {}

<Doqq u Kanta>

 

 

IL-KULURI

(49)  Il-Kuluri

<> Isma' <>

{} Kanta {}

<Doqq u Kanta>

 

 

JIEM SPEĊJALI

(50)  Lil Ommi

<> Isma' <>

{} Kanta {}

<Doqq u Kanta>

(51)  Lill-Għażiż Missieri

<> Isma' <>

{} Kanta {}

<Doqq u Kanta>

(52)  F'Għeluq Snini

<> Isma' <>

{} Kanta {}

<Doqq u Kanta>

 

 

INKANTAW U
NIĊĊAQALQU

(53)  Għolli Jdejk, Miss Spallejk

<> Isma' <>

{} Kanta {}

<Doqq u Kanta>

(54)  Dawra Durella

<> Isma' <>

{} Kanta {}

<Doqq u Kanta>

 

 

 

IL-POEŻIJI  MAGĦRUFA TA'  PATRI ANASTASJU CUSCHIERI (immużikati minn Tony Pace)

 

(1)  Ix-Xita
(2) 
Dik Mewġa
(3) 
Il-Bewsa tan-Nanna
(4) 
Sajjied ta' Xewqtu
(5) 
Il-Gideb ta' Toninu

 

 

OĦRAJN

(a)  Lanċa Ġejja u Oħra Sejra - (tradizzjonali)
(b)  Ijja Ijja Ijjao - Il-Ħmar - (versi: Paul Callus; mużika: Tony Pace)
(c)  Fil-Basket tal-Iskola - (versi: David Agius Muscat; mużika: Tony Pace)
(d)  Jiena Tifla tal-Kampanja
(e)  Armonija, Reġa' Wasal il-Milied - (versi: Marisa Abela, mużika: Pauline Pace)