FUQ IR-RAZZETT TAZ-ZIJU TONI
irrakkuntata permezz tat-taqbiliet immużikati

Bertu, tifel ta' sitt snin, joqgħod il-Baħrija. Iz-ziju tiegħu Toni, għandu razzett ftit 'il barra mill-Baħrija. Kull nhar ta' Sibt, iz-Ziju Toni jistenna lil Bertu biex imur jgħinu fix-xogħol li jkollu fuq ir-razzett.

Fuq ir-razzett, iz-Ziju Toni għandu ħafna annimali. Nhar ta' Sibt filgħodu, Bertu jgħin lil zijuh biex jagħlfu l-qżieqeż. Bertu tgħidx kemm jidħak met l-qżieqeż jibdew jagħmlu l-ħsejjes b'imneħirhom. Propjament Bertu jiggustahom qishom qegħdin jonħru.

Wara li jagħlfu l-qżieqeż huma jmorru jagħlfu t-tiġieġ u l-flieles. Fuq ir-razzett taz-Ziju Toni, it-tiġieġ u l-flieles tgħidx kemm għandhom fejn jiġru. X'ħin ipoġġulhom l-ikel fil-barmil ċatt, arahom ġejjin jiġru kollha biex jieklu. Bertu u z-Ziju Toni jieħdu l-opportunitą, waqt li t-tiġieġ ikunu qegħdin jieklu, biex jiġbru l-bajd tagħhom.

Fuq ir-razzett taz-ziju, Bertu jitpaxxa jara bosta annimali oħra. Fost l-oħrajn, Bertu għamel ħbieb mal-qattus taz-Ziju Toni. Il-qattus jismu Buxu u Bertu tgħidx kemm jieħu gost jilgħab miegħu nhar ta' Sibt.

Il-mara taz-Ziju Toni, Lina, tħobb ħafna l-mużika. Lil Bertu kitbitlu taqbila u kull nhar ta' Sibt, Bertu, iz-Ziju Toni u z-Zija Lina, tgħidx kemm iħobbu jkantawha. Isimgħuha din it-taqbila.

 

 

Isma' t-taqbila <><><>