NGĦIXU F'SAĦĦITNA
storja rrakkuntata permezz tat-taqbiliet (nursery rhymes)
 
RAKKONT 1: Jisimni Marija. La kont inħobb frott, la ħaxix, la ħalib u lanqas nuts. Tini xi ċikkulata, jew xi burger u ħalliha għalija. Kulħadd kien jgħidli li hemm bżonn inbiddel l-istil ta’ ħajja. Iżda jien ma ridtx naf.  Li ġara hu li bdejt nimrad ta’ spiss. Dlonk indunajt li jeħtieġ nibda niekol aħjar.

 

 

Isma' t-taqbila: NIEKOL KOLLOX   <><><><>

RAKKONT 2: Jien, bħal Marija, xejn ma kont inħobb. Imma tisma’ minn hemm, tisma’ minn hawn, bdejt ninfluwenza ruħi. Tal-iskola għamlu il-healthy living policy. It-tabib u l-ġenituri tgħidx kemm qaluli biex nibda ngħix aħjar.

RAKKONT 3: l-ewwel pass kien meta bdejt inħobb il-ħalib. Il-ħalib naf li hu tajjeb għas-snien, għall-għadam u għas-saħħa. Il-ħalib jgħinna nikbru malajr u aħjar. Isimgħu din:

 

 

Isma' t-taqbila 2 Il-ĦALIB <><><><>

RAKKONT 4: Il-ġewż ukoll huma tajbin għas-saħħa. Għandhom importanti biex ikollna dieta bilanċjata.

 

 

Isma' u kanta t-taqbila 3:   LEWŻ, ĠEWŻ  <><><><>

RAKKONT 5: Ħadna wkoll l-eżempju ta’ Salvinu; dak kien iħobb il-ħut, it-torta, l-imqarrun, il-brodu.... il-veru ma kellux ksuħat  Isimgħu kif veru:

 

 

Isma' t-taqbila 4:   SALVINU  <><><><>

RAKKONT 6: Li tiekol ikel sustanzjuż mhuwiex biżżejjed, tafux? L-eżerċizzju huwa importanti ħafna wkoll. Tajjeb għall-qalb, għall-muskoli... Għalhekk isimgħu it-taqbila Naqbeż u Nogħla.

 

 

Isma' t-taqbila 5:   NAQBEŻ U NOGĦLA <><><><>

RAKKONT 7: Inħeġġukom tkunu Kreattivi f’dak li tagħmlu u tieklu. Nisperaw li bil-kant tagħna wassalnielkom il-messaġġ li xtaqna.

Insellmulkom.

 
(Din l-istorja ġiet oriġinata minn Pauline Pace)