Riżorsi għall-Ewwel Sena Primarja                                                                   worksheets ideati u ddisinjati minn Loretta Mula
IĊ-ĊIVIKA
Ċ1.1 Id-Dar u l-Iskola
  il-ħiliet

worksheets

 

 
Ċ1.1.1 Nagħrfu l-ħames sensi tagħna u niskopru xi affarijiet li nistgħu nagħmlu bl-użu tas‑sensi tagħna worksheet <>    
Ċ1.1.2 X'ninnutaw differenti u x'ninnutaw l-istess fl-ambjenti tad-dar u tal‑iskola worksheet <>    
Ċ1.1.3 Nidentifikaw il-persuni li niltaqgħu magħhom id-dar u dawk li niltaqgħu magħhom l-iskola worksheet <>    
Ċ1.1.4 Niskopru l-importanza li xi persuni, li niltaqgħu magħhom id-dar u l‑iskola, għandhom f'ħajjitna; naraw għaliex huma importanti worksheet <>    
Ċ1.1.5 Niskopru għaliex f'ħajjitna, ċerti affarijiet għandna nagħmluhom, filwaqt li hemm affarijiet oħra li għandna nagħmlu minn kollox biex nevitawhom worksheet <>    
         
IL-ĠEOGRAFIJA
Ġ1.1 L-Ambjent Madwar l-Iskola
  il-ħiliet

worksheets

 

 
Ġ1.1.1 Nagħmlu stħarriġ ġewwa l-iskola li nattendu u nsemmu l-karatteristiċi li nsibu fiha worksheet <>    
Ġ1.1.2 Noħolqu modi kif nistgħu naslu f'destinazzjonijiet differenti fil-klassi u fl‑iskola tagħna worksheet <>    
Ġ1.1.3 Ninnutaw u napprezzaw is-sbuħija tan-natura ġol-iskola tagħna u madwarha worksheet <>    
Ġ1.1.4

Nitkellmu dwar il-pajsaġġ li naraw fi triqtna mid-dar għall‑iskola

worksheet <>    
Ġ1.1.5 Ninnutaw kif aħna l-bnedmin norganizzaw l-ambjent fiżiku li ngħixu fih worksheet <>    
         
L-ISTORJA
S1.1 Jien u l-Persuni Qrib Tiegħi
  il-ħiliet

worksheets

 

 
S1.1.1 Nirrakkuntaw stejjer minn ħajjitna billi npoġġu episodji li ġraw lilna f'ordni kronoloġiku worksheet <>    
S1.1.2 Nitkellmu dwar iż‑żminijiet meta l-ġenituri tagħna kienu għadhom tfal worksheet <>    
S1.1.3 Nieħdu idea ħafifa ta' progress meta, minn dak li jirrakkuntawlna l-adulti, inqabblu l‑passat mal-preżent worksheet <>    
S1.1.4 Inqabblu stampi antiki ta' meta l-ġenituri tagħna kienu għadhom żgħar, ma' ritratti tal‑preżent worksheet <>    
S1.1.5 Nesploraw il-passat tal‑familji tagħna worksheet <>