Riżorsi għat-tielet Sena Primarja                                   worksheets ideati u ddisinjati minn Claire Amato
IĊ-ĊIVIKA
Ċ3.1 Il-Ħbieb Tagħna
  il-ħiliet

worksheets

 

 
Ċ3.1.1 Nesploraw il-karatteristiċi ta’ persuni differenti li aħna nistgħu nsejħu ‘ħbieb’; il‑‘ħbieb speċjali’. worksheet <>    
Ċ3.1.2 nesploraw ir-rwol li jilgħab il‑ġendru meta niġu biex nagħżlu l-ħbieb tagħna. worksheet <>    
Ċ3.1.3 nidentifikaw l-attivitajiet li l‑istudenti jħobbu jagħmlu flimkien bħala ħbieb worksheet <>    
Ċ3.1.4 nesploraw il-benefiċċji ta’ meta naħdmu fi gruppi. worksheet <>    
Ċ3.1.5 l-annimali wkoll jistgħu jissejħu l-ħbieb tagħna l‑bnedmin worksheet <>    
         
Ċ3.2 L-Iskola Tagħna
  il-ħiliet

 

 

 
Ċ3.2.1 Nesploraw kif titmexxa l-iskola u r‑rwoli differenti li għandhom il‑mexxejja li nsibu fl-iskola worksheet <>    
Ċ3.2.2 nidentifikaw l-affarijiet li l‑istudenti jħobbu fl-iskola u nagħmlu suġġerimenti kif nistgħu ntejbu dawk l-affarijiet li ma jħobbux worksheet <>    
Ċ3.2.3 nesploraw fl-iskejjel dak li jista’ jissejjaħ ‘ġust’ (fair) u dak huwa ‘inġust’ (unfair); nissuġġerixxu rimedji worksheet <>    
Ċ3.2.4 Nesploraw flimkien kif l-iskola, id-dar, fir-raħal, min jikser ir‑regoli jew il-liġijiet x’jiġrilu. Kif se nħajru lill-istudenti biex jagħmlu dak li hu tajjeb u jevitaw dak li hu ħażin worksheet <>    
Ċ3.2.5 inqabblu l-komunità tal-iskola mal‑komunità l-kbira tal-post fejn noqogħdu u ngħixu. worksheet <>    
         
Ċ3.3 Il-Bżonnijiet Tagħna      
  il-ħiliet  

 

 
Ċ3.3.1 Nidentifikaw ix-xewqat u l‑bżonnijiet bażiċi li għandna bħala studenti worksheet <>    
Ċ3.3.2 nesploraw kif l-istudenti normalment jakkwistaw il‑bżonnijiet bażiċi tagħhom worksheet <>    
Ċ3.3.3 nesploraw kif l-istudenti jistgħu jimmaniġġjaw ix‑xewqat tagħhom worksheet <>    
Ċ3.3.4 ninvestigaw ir-relazzjoni bejn xewqat, bżonnijiet u l-ambjent li ngħixu fih worksheet <>    
Ċ3.3.5 nidentifikaw każi meta persuni ma jkunux f’pożizzjoni li jissodisfaw il-bżonnijiet bażiċi tagħhom worksheet <>    
         
IL-ĠEOGRAFIJA
Ġ3.1 Inżuru l-Kampanja
  il-ħiliet

worksheets

 

 
Ġ3.1.1 nirriċerkaw riżorsi dwar il‑kampanja Maltija worksheet <>    
Ġ3.1.2 nidentifikaw il-karatteristiċi ewlenin tal‑kampanja Maltija worksheet <>  

video: il-pajsaġġ Malti <>

Ġ3.1.3 il-flora u l-fawna tal-kampanja Maltija worksheet <>    
Ġ3.1.4

l-importanza tal-ilma  biex il‑kampanja tibqa’ ħajja;

worksheet <>    
Ġ3.1.5 noħolqu kodiċi ta’ mġiba għal meta nżuru l-kampanja Maltija worksheet <>    
         
Ġ3.2 Naħdmu u Nilagħbu fis-Sigurtà
  il-ħiliet  

riżorsi oħra

 
Ġ3.2.1 ninvestigaw inċidenti kemm żgħar kif ukoll kbar permezz ta’ intervisti u permezz ta’ rapporti fil-gazzetti worksheet <>    
Ġ3.2.2 nidentifikaw raġunijiet varji għaliex iseħħu l-inċidenti fid‑djar worksheet <>    
Ġ3.2.3 nidentifikaw nuqqasijiet fis‑sigurtà kemm fl‑iskola kif ukoll fil-lokalitajiet fejn ngħixu worksheet <>    
Ġ3.2.4 nagħmlu proposti kif is-sigurtà fl-iskola u fil-lokalità fejn ngħixu tista’ titjieb worksheet <>    
Ġ3.2.5 nidentifikaw azzjonijiet tagħna li jistgħu jwasslu għal inċidenti serji worksheet <>    
         
Ġ3.3 Inħarsu l-Ambjent ta' Madwarna
  il-ħiliet      
Ġ3.3.1 nosservaw il-lokalità tagħna u nikklassifikaw dak li naraw bħala (a) sabiħ (b) ikrah worksheet <>    
Ġ3.3.2 nissuġġerixxu modi kif nistgħu nħarsu ‘a’, u ntejbu ‘b worksheet <>    
Ġ3.3.3

L-ilma huwa prezzjuż; nibżgħu għalih

worksheet <>    
Ġ3.3.4

Id-dawl elettriku jeħtieġ ma naħluhx; kif nużawh sew

worksheet <>    
Ġ3.3.5 l-importanza li jkollna arja tajba; referenza għall-ispazju pubbliku sabiħ u ħieles mill‑periklu worksheet <>  

video: It-tniġġis mit-traffiku

         
L-ISTORJA
S3.1 Nivvjaġġaw Madwar il-Gżejjer Maltin
  il-ħiliet

worksheets

 

riżorsi oħra

S3.1.1 nidentifikaw il-mezzi ta’ trasport użati llum, kemm Malta kif ukoll barra worksheet <>   preżentazzjoni <>
S3.1.2 niktbu dwar ‘Ir-Rota’ fil-ħajja ta’ student/a tat-Tielet Sena worksheet <>    
S3.1.3 insibu ritratti ta’ mezzi ta’ trasport użati f’Malta fil-passat worksheet <>    
S3.1.4 insibu eżempji ta’ bidla u kontinwità fit‑trasport fuq il‑baħar użat mill-Maltin fil‑passat worksheet <>    
S3.1.5 il-mezzi ta’ trasport u l‑ambjent nadif worksheet <>    
         
S3.2 Il-Ħwejjeġ
  il-ħiliet

 

 

 
S3.2.1 nirriċerkaw l-ilbies worksheet <>   preżentazzjoni <>
S3.2.2 niskopru lbies li kienu jilbsu l‑Maltin fil-passat worksheet <>    
S3.2.3 nirriċerkaw lbies antik tipiku taċ-ċiviltajiet antiki worksheet <>    
S3.2.4 inqabblu uniformijiet tas‑suldati fl-antik ma’ uniformijiet tas-suldati tal-lum worksheet <>    
S3.2.5 nifhmu kif bosta fatturi jinfluwenza l-ilbies li nilbsu; bidla u kontinwità fl-ilbies worksheet <>    
         
S3.3 Il-Ħwienet Dari u Llum
  il-ħiliet

 

 

 
S3.3.1 Il-ħwienet illum fl‑esperjenza tal-istudenti worksheet <>    
S3.3.2 nirriċerkaw dwar il-ħanut tax-xorb antik worksheet <>    
S3.3.3 Inqabblu l-ħwienet ta’ dari mal‑ħwienet tal-lum worksheet <>

noti oħra <>

 
S3.3.4 Inqabblu l-attivitajiet fil‑ħwienet antiki mal‑attivitajiet li jsiru fil‑ħwienet tal‑lum worksheet <>    
S3.3.5 Nifhmu għala dawn it‑tip ta’ ħwienet tbiddlu maż-żmien worksheet <>

noti oħra <>