Riżorsi għas-Sitt Sena Primarja
IĊ-ĊIVIKA
Ċ6.1 Ngħixu Flimkien:
  il-ħiliet

worksheets

iktar riżorsi

videos

Ċ6.1.1 Nidentifikaw xi karatteristiċi ewlenin li jsawru l-wirt kulturali Malti

worksheet <>

   
Ċ6.1.2 Diskussjoni tas-simboli li jirrappreżentaw l-IdentitÓ Maltija

worksheet <>

   
Ċ6.1.3 Nidentifikaw l-aspetti multi-kulturali li tħaddan is-soċjetÓ Maltija worksheet <>    
Ċ6.1.4 Nidentifikaw u niddiskutu d-dimensjoni globali ta' Malta worksheet <>    
Ċ6.1.5

Nagħmlu differenza bejn komunikazzjoni bejnietna permezz tat-Teknoloġija tal‑Informatika u t-tip ta' komunikazzjoni li għandha iktar bażi personali

worksheet <>    
         
Ċ6.2 Ngħinu lil Xulxin
  il-ħiliet

 

 

 
Ċ6.2.1 Nagħmlu differenza bejn liġi u regolament worksheet <>    
Ċ6.2.2 Nidentifikaw eżempji ta' regoli li nsibu fl-iskola u fil-lokalitÓ tagħna u nispjegaw ir-raġuni għala qegħdin hemm worksheet <>    
Ċ6.2.3 Nesploraw ir-riperkussjonijiet meta ma nosservawx il-liġijiet worksheet <>    
Ċ6.2.4

Nidentifikaw u niddiskutu żewġ drittijiet li għandu kull student Malti

worksheet <>    
Ċ6.2.5

Nidentifikaw u nidiskutu eżempju wieħed ta' dritt uman bażiku u kif dan jaffettwa l-ħajja tal-istudent

worksheet <>    
         
Ċ6.3 Immorru Nixtru      
  il-ħiliet

 

 

 
Ċ6.3.1 Fuq perjodu qasir ta' żmien nesploraw il-prodotti l-iktar komuni li nixtru worksheet <>    
Ċ6.3.2 Nagħmlu differenza bejn prodotti li jiġġeneraw ħafna skart u oħrajn li ma joħolqux skart worksheet <>    
Ċ6.3.3 Niktbu storja ta' prodott li spiċċa bla użu  u b'hekk inħoloq skart għalxejn. worksheet <>    
Ċ6.3.4 Nesploraw ir-raġunijiet li jistgħu jġegħluna nixtru xi prodott worksheet <>    
Ċ6.3.5 Neżaminaw daqsxejn dak li nimpurtaw u dak li nesportaw worksheet <>    
         
IL-ĠEOGRAFIJA
Ġ6.1 Madwar il-Baħar Mediterran
  il-ħiliet

worksheets

 

videos

Ġ6.1.1 Naraw il-Baħar Mediterran bħala parti minn dinja akbar wsheet Ed Gilson <>    
Ġ6.1.2 Nesploraw il-pajjiżi li jmissu mal-Mediterran, referenza għall-bliet kapitali u s-simboli nazzjonali prinċipali tagħhom wsheet Ed Gilson <>    
Ġ6.1.3 Nagħrfu liema huma l-gżejjer prinċipali li nsibu fil-Mediterran. wsheet Ed Gilson <>    
Ġ6.1.4 Nagħrfu liema huma l-fetħiet li  jgħaqqdu l-Mediterran ma' ibħra/oċeani oħra. wsheet Ed Gilson <>    
Ġ6.1.5 Nifhmu għalfejn għandna nieħdu miżuri favur il-konservazzjoni u l-protezzjoni tal-Baħar Mediterran. worksheet <>    
         
Ġ6.2 Il-Ġeografija mill-Aħbarijiet
  il-ħiliet

 

 

 
Ġ6.2.1 Nagħmlu lista tal-pajjiżi li jkunu ssemmew fl-aħbarijiet f'perjodu ta' 15-il ġurnata. worksheet <>    
Ġ6.2.2 Naraw dawn il-pajjiżi humiex: (a) madwar il-Mediterran (b) 'il bogħod mill-Mediterran worksheet <>    
Ġ6.2.3 Naraw liema huma l-pajjiżi li aħna l-Maltin nafu l-iktar bihom u nifhmu għaliex. worksheet <>    
Ġ6.2.4 Nagħmlu riċerka ħafifa dwar uħud mill-pajjiżi msemmija. worksheet <>    
Ġ6.2.5

Infittxu informazzjoni dwar il-pajjiżi li ospitaw / se jospitaw avvenimenti sportivi internazzjonali.

worksheet <>    
         
Ġ6.3 Nimmaniġġjaw l-Iskart
  il-ħiliet

 

 

 
Ġ6.3.1 Naraw kemm u x'tipi differenti  ta' skart qegħdin niġġeneraw fil-Gżejjer Maltin. worksheet <>    
Ġ6.3.2 Nifhmu xi problema kbira li għandna biex insibu fejn narmu l-iskart wsheet Ed Gilson (a)
wsheet Ed Gilson (b)
   
Ġ6.3.3 Nagħmlu differenza bejn skart li ma nistgħux nevitaw (bħal dak iġġenerat mill-fdalijiet tal-ikel) u skart li ma jmissna qatt niġġeneraw (bħal meta nużaw batteriji li mhumiex rechargeable). worksheet <>    
Ġ6.3.4

Nagħrfu l-vantaġġi tas-separazzjoni tal-iskart l-użu tal-bring-in-sites u l-importanza tar-riċiklaġġ.

wsheet Ed Gilson <>    
Ġ6.3.5

Naraw x'se nagħmlu bl-iskart li ma jistax jiġi riċiklat. Nifhmu l-ħtieġa ta' civic amenity sites u engineered landfills.

wsheet Ed Gilson <>

wsheet T Pace <>
(ara p. 134-135,
u p. 138-140
)

 
         
L-ISTORJA
S6.1 Qabel il-Kitba
  il-ħiliet

worksheets

 

videos

S6.1.1 Nagħmlu differenza bejn Q.K. u W.K. biex nifhmu meta ġew l-ewwel nies f'Malta.  Naraw ukoll għaliex bdew jgħixu hawn. wksheet L Debono <>  

Il-Mużew tal-Arkeoloġija <>

S6.1.2

Naraw fejn marru joqogħdu l-ewwel nies f'Malta u x'xogħol kienu jagħmlu. Nifhmu l-importanza ta'  Għar Dalam u Skorba b'referenza għall-arkeoloġija. Inqabblu dawk iż-żminijiet mal-lum.

wksheet L Debono <>  

Għar Dalam <>
video A <> (H Malta)
video B <> (H Malta)

S6.1.3

Nidentifikaw it-tempji preistoriċi prinċipali fil-Gżejjer Maltin u  nistħarrġu xi twemmin seta' kellhom il-Maltin ta' dak iż-żmien. Naraw kif nistgħu nibżgħu għat-tempji u għaliex.

wksheet L Debono <>  

Tempji Tarxien <>
Ħaġar Qim-Mnajdra

S6.1.4

Napprezzaw il-ġmiel tal-lpoġew ta' Ħal Saflieni.

wksheet L Debono <>    
S6.1.5 Naraw għaliex in-nies ta' Żmien il-Bronż kienu differenti min-nies ta' qabilhom. wksheet L Debono <>    
         
S6.2 Meta Missirijietna Ġew Attakkati 1 (1565)
  il-ħiliet

 

 

 
S6.2.1 Għaliex it-Torok attakkaw lil Malta fl-1565? wsheet G Calleja <>  

video <>

S6.2.2 Il-fortifikazzjonijiet li kienu jeżistu fil-Gżejjer Maltin fl-Assedju l-Kbir. wsheet G Calleja <>    
S6.2.3 L-avvenimenti prinċipali u l-protagonisti tal-Assedju l-Kbir. wsheet G Calleja <>  

L-Assedju l-Kbir <>

S6.2.4 Għaliex it-Torok ma rebħux lill-Gżejjer Maltin fl-1565? wsheet G Calleja <>    
S6.2.5 X'kienet tfisser ir-rebħa tal-Kavallieri u l-Maltin? wsheet G Calleja <>    
         
S6.3 Meta Missirijietna Ġew Attakkati 2 (2 Gwerra)
  il-ħiliet

 

 

 
S6.3.1 Il-pajjiżi protagonisti tat-Tieni Gwerra u l-qagħda strateġika ta' Malta wsheet F Tabone <>    
S6.3.2

Nesploraw il-postijiet f'Malta li ġew milquta l-iktar fil-gwerra

wsheet F Tabone <>    
S6.3.3 Nirriċerkaw l-esperjenza tal-Maltin fit-Tieni Gwerra Dinjija wsheet F Tabone <>    
S6.3.4

Nifhmu l-kruha tal-gwerra billi nqabblu stampi u ritratti

wsheet F Tabone <>    
S6.3.5 Nirriċerkaw it-tifkiriet tat-Tieni Gwerra madwarna: monumenti, fdalijiet u intervisti. wsheet F Tabone <>    
         
S6.4 Belt Kapitali Ġdida għal Malta
  il-ħiliet

 

 

 
S6.4.1 Nifhmu l-ħtieġa li tinbena belt ġdida u naraw għalfejn intgħażlet l-għolja Xiberras. wsheet Debono-Calleja    
S6.4.2 Naraw x'sehem kellhom Franġisku Laparelli u Ġlormu Cassar fil‑bini tal-belt il-ġdida. wsheet Debono-Calleja    
S6.4.3 Id-deċiżjonijiet li ttieħdu dwar il-bini tal-Belt u d-diffikultajiet li ltaqgħu magħhom. wsheet Debono-Calleja  

Video: mill-Birgu għall-Belt Valletta <>

S6.4.4 Niskopru l-binjiet prinċipali tal-Kavallieri li jikkaratterizzaw il-Belt Valletta. wsheet Debono-Calleja  

bini importanti <>

S6.4.5 Napprezzaw is-sbuħija tal-Belt Kapitali Maltija u nifhmu l-bżonn li nieħdu ħsiebha sew. wsheet Debono-Calleja    
         
  FIELDWORK - Il-Belt Valletta Video: Valletta Part 1 <>
Video: Valletta Part 2 <>
fieldwork notes  
  FIELDWORK - Ħaġar Qim u l-Imnajdra video: Ħaġar Qim u l-Imnajdra fieldwork notes