Sensiela STUDJI SOĊJALI - MALTI   

Din is-sensiela ta' worksheets huma maħsuba biex jgħinu lill-għalliema u lill-istudenti jaraw dejjem iktar il-ħoloq li jeżistu bejn is-suġġetti differenti li jiġu mgħallma fl-iskejjel primarji. Idealment dan it-taħriġ għandu jinħadem mill-istudenti wara li jkunu saru l-lezzjonijiet fil-grammatika Maltija kif ukoll ikunu ġa ġew maħduma t-temi tal-Istudji Soċjali. GĦALHEKK DAWN GĦANDHOM ISERVU L-IKTAR BĦALA EŻERĊIZZJI TA' KONSOLIDAMENT.

Raġuni oħra importanti li ħajritni naħdem fuq din-sensiela kien il-fatt li bosta drabi, fil-kitba dwar temi tal-Istudji Soċjali, ma tantx nagħtu kas tal-użu korrett tal-ortografija Maltija. L-iżbalji fil-grammatika m'għandhom qatt jiġu njorati mill-għalliema u l-edukaturi tagħna.

Kemm il-grammatika kif ukoll it-temi tal-Istudji Soċjali huma marbuta mas-sillabi uffiċjali maħruġa mid-Dipartiment tal-Kurrikulu maħruġ fis-sena 2006.

Tony Pace - Uffiċjal Edukattiv għall-iskejjel primarji.
Ħajr lis-Sa Marthese Mugliett (Primarja Bormla) għall-evalwazzjoni ta' dawn il-worksheets.

Studji Soċjali - Malti - taħriġ fil-grammatika Maltija mibni fuq temi meħuda mill-Istudji Soċjali

Ir-Raba' Sena Primarja

numru
tal-karta

Malti

Studji Soċjali

fittex >>

1

nomi proprji pajjiżi madwar il-Mediterran, bliet kapitali, xmajjar Karta 1 >>

2

tnissil ta' nomi minn verbi ambjent uman; nies li jgħinuna Karta 2 >>

3

il-plural sigurtÓ fit-toroq; Dun Mikiel Xerri Karta 3 >>

4

il-ġens u l-għadd tan-nom Il-festa tar-raħal; festi tradizzjonali Karta 4 >>
5 Nomi kollettivi, konsonanti xebbiħin L-Imnarja, il-Milied Karta 5 >>
6 l-Artiklu u l-Partiċelli In-Normanni u l-Konti Ruġġieru f'Malta Karta 6 >>
7 l-Artiklu u l-Partiċelli Il-Milied Karta 7 >>
8 l-Artiklu, il-Partiċella, nagħrfu l-verbi Il-Komunikazzjoni Karta 8 >>
9 il-Passat / Perfett Nies li jgħinuna fil-komunitÓ Karta 9 >>
10 verbi l-istaġuni Karta 10 >>
       

Il-Ħames Sena Primarja

1 nissel nomi, agħti kliem ieħor flok Is-Sajd, It-Temp Karta 1 >>
2 sinonimi, artiklu u partiċelli, Il-festa tar-raħal, bliet qodma Maltin Karta 2 >>
3 verbi trilitteri, l-imperattiv (il-kmand) l-ambjent ta' madwarna Karta 3 >>
4 negattiv, maqlub, oħroġ aġġettiv is-sajd, l-ambjent madwarna Karta 4 >>
5 l-aġġettiv, komparattiv u superlattiv kontinenti, pajjiżi, is-sajd Karta 5 >>
6 l-aġġettiv assolut, pronom mehmuż ir-raħal tagħna, ġisimna Karta 6 >>
7 il-Pronomi l-Unjoni Ewropea, x'jagħmilna Maltin Karta 7 >>
8 in-Numri Kardinali u Ordinali il-Birgu Karta 8 >>
9 in-Numri Kardinali u Ordinali l-Imdina Karta 9 >>
10 in-Numri kardinali u Ordinali iċ-Ċittadella t'Għawdex Karta 10 >>
       

Is-Sitt Sena Primarja

1 l-Għadd Imtenni, il-Plural Il-Komunikazzjoni, kontinenti u oċeani Karta 1 >>
2 il-Plural, il-profil tiegħi Il-Komunikazzjoni Bejnietna, Fejn ninsabu Karta 2 >>
3 l-Artiklu u l-Partiċelli Il-Preistorja, Il-Pajjiżi madwarna Karta 3 >>
4 l-għerq tal-verbi Daħliet li jagħtu għall-Mediterran Karta 4 >>
5 l-Imperattiv, in-Negattiv Il-Komunikazzjoni, il-Preistorja Karta 5 >>
6 l-Aġġettiv Pajjiżi madwar il-Mediterran Karta 6 >>
7 Il-Pronomi, in-Negattiv Il-Komunikazzjoni, Gżejjer fil-Mediterran Karta 7 >>
8 Il-pronomi, Kelmiet il-Għadd Pajjiżi madwarna, il-Gżejjer Maltin Karta 8 >>
9 Kelmiet il-Għadd Il-Gżejjer Maltin Karta 9 >>
10 Frazzjonijiet Xi statistika tal-Gżejjer Maltin Karta 10 >>