Social Studies - Oral Exercises

 

Studji Soċjali - Taħriġ Orali

gggg
These oral exercises are built on the official End of Primary (English) Oral Assessment/s. As such they can be utilised by Year Six teachers:
(a) in preparation for the (English) oral assessment
(b) to cover Social Studies syllabi.
  Dan it-taħriġ għall-assessjar tal-orali fil-Lingwa Maltija,  inbena fuq il-kriterji uffiċjali li fuqhom jissawwar l-assessjar fil-Benchmark tal-Aħħar tal-Primarja. Għalhekk inħeġġu lill-għalliema biex jużaw dawn ir-riżorsi:
(a) fil-preparazzjonijiet għall-Benchmark
(b) biex jirrevedu x-xogħol fl-Istudji Soċjali
     
Task 3 or 4: The Inverted Interview - The Granmaster's Palace (Valletta)   Taħriġ 3 jew 4:  Qabbel - Triq it-Torri f'Tas-Sliema
(a)  download picture  
(b)  download interlocutor's notes
  (a)  niżżel l-istampi
(b)  niżżel in-noti għall-għalliema
     
Task 3 or 4: Compare and Contrast - Mġarr Harbour Gozo    
(a) download picture  
(b) download interlocutor's notes