STUDJI SOĊJALI - IS-SMIGĦ  (Malti)
 

 

Hawnhekk issibu sensiela ta' taħriġ għall-assessjar tas-Smigħ fil-Malti.

It-temi huma meħuda mill-Istudji Soċjali.

 
Is-Sitt Sena Primarja
L-1 topik:  IL-MONUMENT TAL-OTTO SETTEMBRE (1565)
(a)  Ara video fuq il-You Tube u isma' l-kummentarju -  (<><><><><><>)
(b)  Aħdem quiz interattiv fuq il-kummentarju li smajt - (<><><><><><>) 
        N.B. Dan il-quiz ma jaħdims fuq il-'Google Chrome'; uża l-Internet Explorer.