IĊ-ĊIVIKA

ħajr lil Ms Marthese Mugliett għax-xogħol fuq id-dokumenti li jidhru f'dil-paġna

Ċ5.1

Niċċelebraw

 

il-ħiliet

Worksheets

MALTI

Worksheets

ENGLISH

Riżorsi

Oħrajn

Assessjar (Suġġerimenti)

Ċ5.1.1

nidentifikaw iċ-ċelebrazzjonijiet prinċipali li niċċelebraw fid-djar tagħna

worksheet <>

worksheet <>

 

 

Ċ5.1.2

għaliex iċ-ċelebrazzjonijiet huma importanti fil-ħajja tagħna

worksheet <>

worksheet <>

 

 

Ċ5.1.3

nidentifikaw iċ-ċelebrazzjonijiet prinċipali li jsiru fl-iskejjel tagħna

worksheet <>

worksheet <>

 

 

Ċ5.1.4

nidentifikaw u nesploraw ir-raġunijiet għala jsiru ċ-ċelebrazzjonijiet prinċipali fil-komunitajiet tagħna (il‑belt jew raħal tagħna) kif ukoll fil-pajjiż tagħna

worksheet <>/
stampa Int WB >

worksheet <>

 

 

Ċ5.1.5

Nesploraw l-importanza ta' waħda miċ-ċelebrazzjonijiet nazzjonali

worksheet <>

worksheet <>

l-Otto Settembre <>

 

 

 

 

 

 

STUDJI SOCJALI – YEAR 5 – IC-CIVIKA

 

 

IĊ-ĊIVIKA

Ċ5.2

Ġimgħa fil-Ħajja Tiegħi

 

il-ħiliet

Worksheets

MALTI

Worksheets

ENGLISH

Riżorsi

Oħrajn

Assessjar (Suġġerimenti)

Ċ5.2.1

Inżommu djarju mifrux fuq sebat ijiem u fih nimmarkaw b'simboli differenti  (a)  xi attivitajiet li għamilna bħala dmir u oħrajn li ħadna bi dritt. (b) ix-xogħol u l-ħin liberu; attivitajiet edukattivi fl-iskola u oħrajn barra mill-iskola

worksheets

worksheets

video: drittijiet u dmirijiet <>

 

Ċ5.2.2

nesploraw ir-relazzjoni bejn ix-xogħol u d-dmirijiet b'rifrenza għall-ħajja tal-istudent

worksheets

 

worksheets

 

 

Ċ5.2.3

nesploraw u niddiskutu d-dritt bażiku tal-Edukazzjoni li għandhom it-tfal tad-dinja kollha

worksheets /
stampa Int WB

 

worksheets

 

 

Ċ5.2.4

nesploraw il-mixja edukattiva tipika għall-istudent Malti

worksheets

worksheets

 

 

Ċ5.2.5

nikklassifikaw u nagħmlu differenza bejn l-attivitajiet li jżommuna f'saħħitna u dawk li jitfgħulna saħħitna lura

worksheets

worksheets

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ċ5.3.1

Nidentifikaw il-logħob ta' barra u l-logħob ta' ġewwa li jħobbu jilagħbu l-istudenti tagħna

worksheet <>

worksheet <>

 

 

Ċ5.3.2

Nirriċerkaw dwar il-Logħob Olimpiku

worksheet <>

worksheet <>

 

 

Ċ5.3.3

Nagħmlu differenza bejn il-logħob li nsegwu fuq il-mass media u l-logħob li nipprattikaw aħna

worksheet <>

worksheet <>

 

 

Ċ5.3.4

L-istudenti jisimgħu bil-logħob tradizzjonali Malti u jiskopru mill-ġdid żewġ logħbiet tradizzjonali Maltin

worksheet <>

worksheet <>

 

 

Ċ5.3.5

Nidentifikaw xi benefiċċji li nistgħu nakkwistaw permezz tal-logħob

worksheet <>

worksheet <>

 

 

 

 

 

 

IL-ĠEOGRAFIJA

ħajr lil Ms Marthese Mugliett għax-xogħol fuq id-dokumenti li jidhru f'dil-paġna

Ġ5.1

It-Turiżmu u x-Xogħol

 

il-ħiliet

Worksheets

MALTI

Worksheets

ENGLISH

Riżorsi

Oħrajn

Assessjar (Suġġerimenti)

Ġ5.1.1

Għaliex it-turiżmu huwa importanti għalina

worksheet <>

worksheet <>

NOTI <>

video: It-Turiżmu

 

Ġ5.1.2

Nidentifikaw xogħlijiet (jobs) marbuta direttament mat-turiżmu, u xogħlijiet oħrajn marbuta indirettament mat-turiżmu

worksheet <>

worksheet <>

 

 

Ġ5.1.3

Nidentifikaw modi kif aħna l-istudenti nistgħu niġbdu iktar turisti lejn pajjiżna

worksheet <>

worksheet <>

 NOTI <>

 

 

Ġ5.1.4

Għalfejn jiġu t-turisti

worksheet <>

worksheet <>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL-ĠEOGRAFIJA

 

G5.2

Ninvestigaw Pajjiż Barrani

 

il-ħiliet

Worksheets

MALTI

Worksheets

ENGLISH

Riżorsi

Oħrajn

Assessjar (Suġġerimenti)

Ġ5.2.1

Permezz tal-internet ninvestigaw pajjiż barrani tal-għażla tal-istudenti

worksheet <>

worksheet <>

 

 

Ġ5.2.2

Norganizzaw l-informazzjoni miġbura

worksheet <>

worksheet <>

 

 

Ġ5.2.3

inqabblu l-pajjiż li għażilna mal-Gżejjer Maltin

worksheet <>

worksheet <>

video: Id-Deżert

 

Ġ5.2.4

Inqabblu l-istili ta' ħajja tan-nies tal-pajjiż barrani mal-istili ta' ħajja tal-poplu Malti u Għawdxi

worksheet <>

worksheet <>

 

 

Ġ5.2.5

Nikkomparaw iż-żewġ pajjiżi permezz ta' kitba fittizja

worksheet <>

worksheet <>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ġ5.3

Is-Sajd u l-Akwakultura

 

il-ħiliet

Worksheets

MALTI

Worksheets

ENGLISH

Riżorsi

Oħrajn

Assessjar (Suġġerimenti)

 

Ġ5.3.1

Is-sajjieda u l-inġenji tal-baħar li nużaw għas-sajd

worksheet <>

worksheet <>

NOTI <>  

 

Ġ5.3.2

Nesploraw xi diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom is-sajjieda

worksheet <>

worksheet <>

ara l-video: il-kwoti fis-sajd għal-lampuki u t-tonn <>

 

Ġ5.3.3

Is-sajd għal-lampuki

worksheet <>

worksheet <>

NOTI <>  

 

Ġ5.3.4

L-irħula fil-Gżejjer Maltin marbuta mas-sajd

worksheet <>

worksheet <>

 

 

Ġ5.3.5

Is-sajd bil-qasba u b'opri żgħar tal-baħar bħala passatemp

worksheet <>

worksheet <>

 

 

Ġ5.3.6

l-akkwakultura

worksheet <>

worksheet <>

NOTI <>

 

 

 

 

L-ISTORJA

ħajr lil Ms Marthese Mugliett għax-xogħol fuq id-dokumenti li jidhru f'dil-paġna

Ġ5.1

It-Turiżmu u x-Xogħol

 

il-ħiliet

Worksheets

MALTI

Worksheets

ENGLISH

Riżorsi

Oħrajn

Assessjar (Suġġerimenti)

S5.1.1

Nagħrfu fejn jiġu fuq mappa l-bliet il-qodma tal-Imdina, il-Birgu u ċ-Ċittadella; insibu evidenza tal-importanza strateġika li kellhom dawn il-bliet qodma fil-passat

worksheet <>

Noti oħra:
Il-Kottonera <>

 

worksheet <>

worksheet <>

 

Il-Birgu 1   |   Il-Birgu 2
L-Imdina 1   |   L-Imdina 2
Iċ-Ċittadella 1  |  Iċ-Ċittadella 2

 

S5.1.2

Nidentifikaw aspetti li nbidlu u oħrajn li baqgħu l-istess fil-bliet il-qodma

worksheet <>

 

worksheet <>

 

 

 

S5.1.3

Nagħrfu l-postijiet ta' nteress li nsibu fil-bliet il-qodma

worksheet <>

Noti oħra: 
Il-Birgu <>
Iċ-Ċittadella <>
L-Imdina <>

 

worksheet <>

worksheet <>

worksheet <>

worksheet <>

 

 

 

 

S5.1.4

Nesploraw mill-inqas belt qadima waħda permezz ta' fieldwork trip u fil-proċess nippruvaw nimmaġinaw kif kienet il-ħajja f'dawk iż-żminijiet medjevali

worksheet <>

 

worksheet <>

 

 

 

S5.1.5

L-importanza tal-bliet il-qodma fil-passat meta nqabbluha mal-preżent

worksheet <>

worksheet <>

 

 

S5.2

Mit-Tempji Preistoriċi għall-Katidrali

5.2.1

Il-bniedem minn dejjem kellu xi forma ta’ twemmin; insibu eżempji tat-tipi prinċipali ta’ postijiet ta' qima mibnija mill-Maltin mill-Preistorja sal-lum

worksheet <>

worksheet <>

 

 

S5.2.2

Nesploraw u jkollna esperjenza ta' post ta' qima antik

worksheet <>

worksheet <>

 

 

S5.2.3

Ninnutaw bidliet u kontinwità fil-postijiet ta’ qima

worksheet <>

worksheet <>

 

 

S5.2.4

Nidentifikaw post ta' qima tal-lum u nagħmlu riċerka storika dwaru

worksheet <>

worksheet <>

 

 

S5.2.5

Nidentifikaw modi kif nistgħu nikkonservaw u nirrestawraw il-postijiet ta' qima

worksheet <>

worksheet <>

 

 

S5.3

Mill-Għerien għall-Iskyscrapers

S5.3.1

Nirriċerkaw dwar il-progress li sar fid-djar matul iż‑żminijiet u nifhmu li d-djar m'humiex kollha l-istess madwar id-dinja

worksheet <>

 

worksheet <>

 

preżentazzjoni <>
video: id-djar <>

 

S5.3.2

Nirriċerkaw dwar postijiet ta' kenn oħrajn minbarra d-djar

worksheet <>

 

worksheet <>

 

 

 

S5.3.3

Inqabblu l-metodi li bihom kienu jinbnew id-djar Maltin fil-passat mal-metodi li jintużaw illum

worksheet <>

 

worksheet <>

 

 

 

S5.3.4

Nesploraw xi materjal li llum nużaw fil-bini tad-djar tagħna

worksheet <>

worksheet <>